अनंतपूर लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.

अनंतपूर आंध्र प्रदेश राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ आहे.

खासदारसंपादन करा

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ लक्ष्मैया पैडी काँग्रेस
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ - -
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ उस्मान अली खान काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ पी.एन्थोनी रेड्डी काँग्रेस
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ पी.एन्थोनी रेड्डी काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० पुल्लैया दरुर काँग्रेस
सातवी लोकसभा १९८०-८४ पुल्लैया दरुर काँग्रेस(आय)
आठवी लोकसभा १९८४-८९ डी. नारायणस्वामी तेलुगू देसम पक्ष
नववी लोकसभा १९८९-९१ अनंता वेंकट रेड्डी काँग्रेस(आय)
दहावी लोकसभा १९९१-९६ अनंता वेंकट रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ अनंता वेंकटरामी रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
बारावी लोकसभा १९९८-९९ अनंता वेंकटरामी रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ श्रीनिवासुलु कलवा तेलुगू देसम पक्ष
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ अनंता वेंकटरामी रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ अनंता वेंकटरामी रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ जे.सी. दिवाकर रेड्डी तेलुगू देसम पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-

निवडणूक निकालसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा