हिरवा हा तीन मूळ रंगांपैकी एक आहे. भौतिकशास्त्रामधील मूलभूत संकल्पनांनुसार या रंगाची तरंगलांबी अंदाजे ५२० ते ५७० नॅनोमीटर असते.

हिरवा रंग हा पानांचा असतो. व पावसाळ्यात शेत हिरवीगार दिसतात.

हिरवा
 — Spectral coordinates —
तरंगलांबी ~५२० - ५७० नॅ.मी.
वारंवारिता ५७५ - ५२५ टे.ह.
About these coordinates

— रंगगुणक —

हेक्स त्रिकुट #008000
sRGBB (r, g, b) (0, 128, 0)
संदर्भ [Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
प्रकाशाची तरंगलांबी व त्यानुसार मनुष्याला दिसणारे रंग