लाल हा मानवी डोळ्यांना दिसणारा सर्वात कमी वारंवारता असलेला रंग आहे. लाल प्रकाशाची तरंगलांबी ६३० - ७६० नॅनोमीटर (६३०० - ७६०० Å अँग्स्ट्रॉम युनिट) एवढी असते. लाल रंग हा जगभर धोक्याचे प्रतीक म्हणून वापरला जातो. लाल हा रंग प्रेमाचा प्रतिक म्हणून् वापरला जातो. गुलाबी, किरमिजी रंगाचा, वाइन, चेरी, रुबी,तपकिरी

लाल
Color icon red.svg
 — Spectral coordinates —
तरंगलांबी ~६२० - ७४० नॅ.मी.
About these coordinates

— रंगगुणक —

हेक्स त्रिकुट #FF0000
sRGBB (r, g, b) (255, 0, 0)
संदर्भ X11
B: Normalized to [0–255] (byte)
काशाची तरंगलांबी व त्यानुसार मनुष्याला दिसणारे रंग