सोनेरी

निःसंदिग्धीकरण पृष्ठ

सोनेरी हा एक रंग आहे. सोन्यासारखा पिवळा असल्याने याचे नाव सोनेरी असे आहे.