सदस्य:संतोष दहिवळ/List of Sysops by number of edits and bytes

हे पान अद्ययावत करेपर्यंत गेल्या ३० दिवसात प्रचालकांनी केलेली संपादने आणि त्यांची आशयघनता दाखवते.

हे पान दिनांक २८ मे, २०१२ रोजी अद्ययावत केले आहे.

# सदस्य संपादने वाढवलेली आशयघनता
1 Maihudon 541 432994 (423 KB)
2 Abhijitsathe 212 202655 (198 KB)
3 Mahitgar 259 118991 (116 KB)
4 Sankalpdravid 129 36273 (35 KB)
5 Mvkulkarni23 24 16120 (16 KB)
6 अभय नातू 14 10579 (10 KB)
7 V.narsikar 0 (0 KB)
8 Rahuldeshmukh101 0 (0 KB)
9 कोल्हापुरी 0 (0 KB)
10 सुभाष राऊत 0 (0 KB)
11 श्रीहरि 0 (0 KB)
12 Kaustubh 0 (0 KB)