शिमोगा लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या कर्नाटक राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.
(शिमोगा (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

खासदार

संपादन
लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७
दुसरी लोकसभा १९५७-६२
तिसरी लोकसभा १९६२-६७
चौथी लोकसभा १९६७-७१
पाचवी लोकसभा १९७१-७७
सहावी लोकसभा १९७७-८०
सातवी लोकसभा १९८०-८४
आठवी लोकसभा १९८४-८९
नववी लोकसभा १९८९-९१
दहावी लोकसभा १९९१-९६
अकरावी लोकसभा १९९६-९८
बारावी लोकसभा १९९८-९९
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४
चौदावी लोकसभा २००४-२००९
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ बी.एस. येडीयुरप्पा भारतीय जनता पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-२०२४ बी.एस. येडीयुरप्पा भारतीय जनता पक्ष
अठरावी लोकसभा २०२४-

हे सुद्धा पहा

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन