शहापूर तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे जिल्ह्याचा एक तालुका असून तो १००% पेसा क्षेत्र आहे.

शहापूर तालुका हा मुंबईला पाणी पुरवठा करणारा तालुका म्हणून ओळखला जातो. शहापूर मध्ये तानसा, भातसा आणि वैतरणा ही प्रमुख धरणे शहापूर तालुक्यामध्ये आहेत.हा तालुका धरणांचा तालुका म्हणून प्रसिद्ध असला तरी पाणीटंचाईग्रस्त तालुका म्हणून ओळखला जातो.[१]

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आदीवली (शहापूर)
 2. अघई
 3. अजनूप
 4. अल्याणी (शहापूर)
 5. आंबर्जे
 6. आंबेखोर
 7. आंबिवली (शहापूर)
 8. आंदाड
 9. आपटे (शहापूर)
 10. अर्जुनली
 11. आसनगाव (शहापूर)
 12. आष्टे (शहापूर)
 13. अस्नोली (शहापूर)
 14. आटगाव (शहापूर)
 15. आवळे
 16. आवरे
 17. बाबरे
 18. बाभळे
 19. बाळवंडी
 20. बामणे
 21. बावघर
 22. बेडिसगाव
 23. बेळवड
 24. बेळवळी
 25. बेंडेकोन
 26. भागडळ
 27. भाकारी
 28. भातसई
 29. भावसे
 30. भिणार
 31. भोरांडे (शहापूर)
 32. बिरवाडी (शहापूर)
 33. बोरशेती बुद्रुक
 34. बोरशेती खुर्द
 35. चांदे
 36. चांदगाव (शहापूर)
 37. चंद्रोती
 38. चरिव
 39. चेरपोली
 40. चेरवली
 41. चिखलगाव (शहापूर)
 42. चिल्हार (शहापूर)
 43. चिंचवळी (शहापूर)
 44. चोंढे बुद्रुक
 45. चोंढे खुर्द
 46. दहागाव (शहापूर)
 47. दहीगाव (शहापूर)
 48. दहीवली (शहापूर)
 49. दहीवली तर्फे कोरकडा
 50. दळखण
 51. दांड
 52. दापुर
 53. डेहेणे
 54. देवगाव (शहापूर)
 55. ढाढरे (शहापूर)
 56. ढाकणे
 57. धामणी (शहापूर)
 58. धसई (शहापूर)
 59. दिंभे
 60. डोळखांब
 61. दुघार
 62. फुगळे
 63. गांडुळवड
 64. गेगाव
 65. घाणेपाडा
 66. घोसई
 67. गोकुळगाव
 68. गोळभन
 69. गोठेघर (शहापूर)
 70. गुंदे
 71. हळ
 72. हेदवळी
 73. हिंगळुद
 74. हिव
 75. जांभे (शहापूर)
 76. जांभुळवड
 77. जारंदी
 78. जुळावाणी
 79. कळंभे (शहापूर)
 80. कळमगाव
 81. काळभोंडे
 82. काळगाव (शहापूर)
 83. कांबरे (शहापूर)
 84. कांबे (शहापूर)
 85. कानडी
 86. कानवे
 87. कानविंदे
 88. कराडे
 89. कासगाव
 90. कसारा बुद्रुक
 91. कसारा खुर्द
 92. काष्टी (शहापूर)
 93. कातबाव
 94. कवडास (शहापूर)
 95. खैरे (शहापूर)
 96. खराडे (शहापूर)
 97. खरांगण
 98. खर्डी (शहापूर)
 99. खरिड
 100. खारिवळी
 101. खातिवळी
 102. खोर
 103. खोस्ते (शहापूर)
 104. खुताडी
 105. खुटघर
 106. किनईशेत
 107. किन्हवली
 108. कोशिमबडे
 109. कोठाळे
 110. कोठारे
 111. कुडशेत (शहापूर)
 112. कुकंभे
 113. कुल्हे
 114. लाहे
 115. लवाळे
 116. लेणाड बुद्रुक
 117. लेणाड खुर्द
 118. लिंगायतगाव
 119. मढ (शहापूर)
 120. माहुली (शहापूर)
 121. माळ (शहापूर)
 122. मालाड (शहापूर)
 123. मळेगाव (शहापूर)
 124. मामनोळी
 125. मानेखिंड
 126. माणगाव (शहापूर)
 127. मांजरे (शहापूर)
 128. मासावणे
 129. मोहिली (शहापूर)
 130. मोखावणे
 131. मुगाव
 132. मुसई
 133. नडगाव (शहापूर)
 134. नांदगाव (शहापूर)
 135. नांदवळ
 136. नारायणगाव (शहापूर)
 137. नेहरोळी (शहापूर)
 138. नेवरे (शहापूर)
 139. पाचिवरे
 140. पाल्हेरी
 141. पाली (शहापूर)
 142. पळशीण (शहापूर)
 143. पळसोळी (शहापूर)
 144. पांचघर
 145. पारतोळी
 146. पाषाणे
 147. पाटोळ
 148. पेंढरघोळ
 149. पेंढारी (शहापूर)
 150. पिंपळपाडा (शहापूर)
 151. पिंगळवाडी
 152. पिवाळी
 153. पोफोडी
 154. पुंढे
 155. रानविहीर
 156. रास (शहापूर)
 157. रातांधळे
 158. रोडवाहाळ
 159. साजिवली
 160. साकडबाव
 161. साखरोळी (शहापूर)
 162. साकुर्ली (शहापूर)
 163. साने
 164. सापगाव
 165. सरळांबे
 166. सारंगपुरी (शहापूर)
 167. सरमाळ
 168. साठगाव
 169. सावरोली (शहापूर)
 170. सावरोली बुद्रुक
 171. सावरोली खुर्द
 172. शहापूर
 173. शिळ (शहापूर)
 174. शेई
 175. शेलवली
 176. शेणवे
 177. शेंडे
 178. शेंदरुण
 179. शेंदरुण बुद्रुक
 180. शेरे (शहापूर)
 181. शिलोत्तर (शहापूर)
 182. शिरगाव (शहापूर)
 183. शिरोळ (शहापूर)
 184. शिरवांजे
 185. शिवाजीनगर (शहापूर)
 186. शिवनेरी (शहापूर)
 187. सोगाव (शहापूर)
 188. सुसरवाडी
 189. टहारपूर
 190. तळवाडे (शहापूर)
 191. तानसा (शहापूर)
 192. टेंभरे
 193. टेंभरे बुद्रुक (शहापूर)
 194. टेंभे
 195. टेंभुर्ली
 196. ठिळे
 197. ठुणे (शहापूर)
 198. ठुणे बुद्रुक
 199. तुते
 200. उंबरखांड
 201. उंभराई
 202. उंबरावणे
 203. वाचकोळे
 204. वाफे
 205. वाघिवळी (शहापूर)
 206. वाल्मिकनगर
 207. वालशेत
 208. वांदरे
 209. वारसकोळ
 210. वाशाळा बुद्रुक
 211. वाशाळा खुर्द
 212. वाशिंद (शहापूर)
 213. वावेघर (शहापूर)
 214. वेडवहाळ
 215. वेहलोळी (शहापूर)
 216. वेहलोळी बुद्रुक
 217. वेहलोळी खुर्द
 218. वेहलोंदे
 219. वेळुक (शहापूर)
 220. विहिगाव
 221. विठोबाचेगाव
 222. विठ्ठलगाव
 223. वाळशेत

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
ठाणे जिल्ह्यातील तालुके
ठाणे तालुका | कल्याण तालुका | मुरबाड तालुका | भिवंडी तालुका | शहापूर तालुका | उल्हासनगर तालुका | अंबरनाथ तालुका
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


Shahapur is located at [show location on an interactive map] 19°27′N 73°20′E / 19.45°N 73.33°E / 19.45; 73.33[1]. It has an average elevation of 46 metres (150 feet).

The total water supply to mumbai city is 3000 MLD per day. The four damns, namely, Tansa, Bhatsa, Vaitarna and Modak Sagar, alone caters 2900 MLD per day. The 100 MLD are supplied by two lakes located around Borivali, TUlsi and Vihar. Since Shahapur supplies almost the entire drinking water to Mumbai, the government of Maharashtra has declared this town a No Chemical Zone. Consequently, no one can start a chemical industry in this area.

[edit] Demographics

As of 2001[update] India census{{GR|India}m}, Shahapur had a populatmion of 50,489. Males constitute 51% of the population and females 49%. Shahapur has an average literacy rate of 87%, higher than the national average of 59.5%: male literacy is 89%, and female literacy is 84%. In Shahapur, 12% of the population is under 6 yemars of age.

[edit] this is shahapur

Shahapur is town on mumbai agra highway,being taluka place and good connectivity to mumbai. Its growing fast construction boom is clearly seen like mumbai suburbs.Infrastructure is crumbling due to major increase in vehicles due to economic boom. Local transport mainly depend on auto rikshaws, buses and private vehicles. Shahapur is connected to all major cities of maharashtra.

Recently it has a major boom in industrial sector as it has a major advantage of good transport facility easily available labour class and also linked with mumbai suburbs with Railway [ central railway local trains through Asangaon Station [AN] ].

[edit] How to Reach

To reach Shahapur, you may either take a Maharashtra State Transport bus that leads to Shahapur or take Asangaon or Kasara local train on central route of Mumbai Suburban Railway. To reach Shahapur by road come from the National highway no. 3. One can also reach Shahpur from National Highway No. 4 from Khopoli Haal Phata through Karjat - Murbad State highway or from Chauk - Karjat

1) By BUS )- Mumbai - Shirdi, Mumbai - Dhulia,Mumbai - Nashik By Any Bus we can go SHAHAPUR

2) BY TRAIN )- CST-Kasara CST-Asanagaon By these train we can go SHAHAPUR

[edit] Economy

The dominant economy of Shahapur is agriculture. However, recently there have been some spurts of Residential construction taking place. [VMC Group (Vision e Mall Corporation)link title is a mejor group making affordable Houses/Bunglows.

[edit] Education

 1. ^ महाराष्ट्र टाईम्स, वसई विरार पुरवणी, मंगळवार दिनांक ३०एप्रिल २०२४.