अंबरनाथ तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?अंबेशिव अंबरनाथ तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
मुख्यालय ठाणे
जिल्हा ठाणे
भाषा मराठी
तहसील अंबरनाथ तालुका
पंचायत समिती अंबरनाथ तालुका
अंबरनाथ येथील शिव मंदिर

पर्यटन

संपादन

ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे शिलाहार राजांनी अकराव्या शतकात बांधलेले पुरातन हेमाडपंथी शैलीचे शिवमंदिर आहे. या मंदिरातील शिवलिंग स्वयंभू आहे. हे मंदिर जमिनीच्या पातळीवर बांधलेले आहे.येथे आगपेट्यांचा तसेच दारूगोळ्याचा कारखाना आणि अनेक रासायनिक उद्योगही आहेत.

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आडिवली ढोकळी
 2. अंबरनाथ
 3. आंबेशिव बुद्रुक
 4. आंबेशिव खुर्द
 5. आंभे
 6. आंबोशी
 7. आशेळे
 8. आसनोळी
 9. आसोडे (अंबरनाथ)
 10. बांधणवाडी
 11. बेंडशीळ
 12. भाळ
 13. भोज
 14. बोहोनोळी
 15. बुरदुळ
 16. चामटोळी
 17. चांदप
 18. चारगाव (अंबरनाथ)
 19. चिंचावळी (अंबरनाथ)
 20. चिंचावळी बुद्रुक
 21. चिंचपाडा
 22. चिराड (अंबरनाथ)
 23. चोण
 24. दहिवळी
 25. दापिवळी
 26. दावराळी
 27. देवलोळी
 28. ढावळे
 29. ढोके
 30. दोणे
 31. गोरेगाव (अंबरनाथ)
 32. गोरपे
 33. इंदगाव (अंबरनाथ)
 34. जांभळे
 35. जांभिळघर
 36. काकडवाळ
 37. काकोळे
 38. कान्होर
 39. करंद
 40. कारव (अंबरनाथ)
 41. कारवळे खुर्द
 42. कासगाव (अंबरनाथ)
 43. खराड
 44. खुंटावळी
 45. कुडसावरे
 46. कुंभार्ली (अंबरनाथ)
 47. कुशीवळी
 48. माणेरे
 49. मंगरूळ (अंबरनाथ)
 50. मुळगाव (अंबरनाथ)
 51. नारहेण
 52. नेवळी
 53. पाचोण
 54. पादिरपाडा
 55. पाली (अंबरनाथ)
 56. पिंपलोळी (अंबरनाथ)
 57. पोसरी (अंबरनाथ)
 58. राहटोळी
 59. सागाव (अंबरनाथ)
 60. साई (अंबरनाथ)
 61. साखरोळी (अंबरनाथ)
 62. सापे
 63. सावरे (अंबरनाथ)
 64. सावरोळी (अंबरनाथ)
 65. शिळ (अंबरनाथ)
 66. शिरावळी
 67. सोनावळे (अंबरनाथ)
 68. तण
 69. उंबरोळी
 70. उसाटणे
 71. वांगणी (अंबरनाथ)
 72. वारडे
 73. वाडी (अंबरनाथ)
 74. वासर
 75. येवे

संदर्भ

संपादन
 1. https://villageinfo.in/
 2. https://www.census2011.co.in/
 3. http://tourism.gov.in/
 4. https://www.incredibleindia.org/
 5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
 6. https://www.mapsofindia.com/
 7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
 8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
ठाणे जिल्ह्यातील तालुके
ठाणे तालुका | कल्याण तालुका | मुरबाड तालुका | भिवंडी तालुका | शहापूर तालुका | उल्हासनगर तालुका | अंबरनाथ तालुका