वेर्नर फेमान

युरोपातील ऑस्ट्रिया देशाचा विद्यमान चान्सेलर आहे.