हाइन्झ फिशर हे ऑस्ट्रिया ह्या देशाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष आहे.

हाइन्झ फिशर

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा