विल्यम तिसरा, इंग्लंड

इंग्लंडचा राजा

विल्यम तिसरा (४ नोव्हेंबर, इ.स. १६५०:द हेग, नेदरलँड्स - ८ मार्च, इ.स. १७०२:लंडन, इंग्लंड) हा इंग्लंडचा राजा होता.

१६८० च्या सुमारास काढलेले विल्यमचे तैलचित्र