सात संघटिन नेदरलॅंड्सचे प्रजासत्ताक / सात प्रांत
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden / Zeven Provinciën
 
१५८११७९५
प्रिन्सेनव्लाग डच प्रजासत्ताक सिंह
राजधानी द हेग, अ‍ॅम्स्टरडॅम
शासनप्रकार सांघिक प्रजासत्ताक
अधिकृत भाषा डच भाषा