विद्याविहार हे मुंबई शहराचे एक उपनगर आहे. विद्याविहार रेल्वे स्थानक मुंबई उपनगरी रेल्वेवरील एक स्थानक आहे. हे स्थानक येथील के.जे. सोमैया कॉलेज परिसरामधील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी बांधण्यात आले.

विद्याविहार is located in मुंबई
विद्याविहार
विद्याविहार
विद्याविहार