विदर्भ साहित्य संमेलन

ही साहित्य संमेलने नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघ भरवतो. या संघाच्या गावोगावी शाखा आहेत. त्यांची गोंडवण शाखा (चंद्रपूर शहरातील शाखा) इ.स. १९५४साली स्थापन झाली.

कै.प्रा.द.सा.बोरकरांनी लाखनी(भंडारा जिल्हा) येथे विदर्भ साहित्य संघाची एक शाखा स्थापन केली आहे. १३ आणि १४ जानेवारी १९२३ रोजी अमरावती येथे दादासाहेब खापर्डे यांच्या पुढाकाराने विदर्भातील पहिले साहित्य संमेलन भरविण्यात आले. खापर्डे यांनी तेव्हा आताचा विदर्भ, मराठवाडा, हैदराबाद आणि मध्य भारत येथील रसिकांना आमंत्रित केले होते. त्यामुळे ग्वाल्हेर ते छिंदवाडा अशा विविध हिंदी राज्यातील मराठीभाषक या संमेलनासाठी अमरावतीत एकत्र आले होते. या संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी, १४ जानेवारी रोजी खापर्डे यांनी विदर्भ साहित्य संघाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या नव्या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून हैदराबादचे न्या. केशवराव कोरटकर यांना बहुमान देण्यात आला. स्वतः खापर्डे यांच्याकडे सरचिटणीसपदाची जबाबदारी होती. संस्थेचे नाव ‘विदर्भ साहित्य संघ’ असले तरी त्यात मराठवाडा आणि मध्य भारताचा मोठा भूप्रदेश सामावला होता.

विदर्भ साहित्य संघाची संमेलने व संमेलनाध्यक्ष[१]संपादन करा

संमेलन दिनांक स्थळ अध्यक्ष
1ले, जानेवारी 1923 अमरावती श्री. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
2रे, 19 एप्रिल 1924 अमरावती श्री. यादव माधव काळे
3रे, 17 जानेवारी 1926 यवतमाळ श्री. नरसिंह चिंतामण केळकर
4थे, 10 जून 1927 हैद्राबाद भारताचार्य श्री. वि.वि. वैद्य
5वे, 25 नोव्हेंबर 1928 जळगाव श्री. केशवराव कोरटकर
6वे 1929 नागपूर श्री. दादासाहेब खापर्डे
7वे, 21 ऑगस्ट 1937 अमरावती श्री. न. र. फाटक
8वे, 31 मार्च 1945 आकोट डॉ. य. खु. देशपांडे
9वे, 23 डिसेंबर 1945 दर्यापूर श्री. श्री. ना. बनहट्टी
10वे, 25 डिसेंबर 1946 पुसद श्री. पु. य. देशपांडे
11वे, 3 नोव्हेंबर 1948 गोंदिया श्री. डॉ. वि.भि. कोलते
12वे, 2 फेब्रुवारी 1950 चंद्रपूर डॉ. मा. गो देशमुख
13वे, 28 एप्रिल 1951 अकोला श्री. ग. त्र्यं. माडखोलकर
14वे, 3 मे 1952 जबलपूर प्रा. सौ. कुसुमावती देशपांडे
15वे, 14 मार्च 1953 मोझरी डॉ. शं. दा. पेंडसे
16वे, 25 डिसेंबर 1953 खामगांव श्री. भ. श्री. पंडित
17वे, 19 फेब्रुवारी 1955 नागपूर श्री. बाबासाहेब खापर्डे
18वे, 25 डिसेंबर 1955 तुमसर श्री. बाबासाहेब खापर्डे
19वे, 27 जानेवारी 1957 गोंदिया श्री. पुरुषोत्तम दिवाकर ढवळे
20वे, 1 फेब्रुवारी 1958 यवतमाळ श्री. आ. रा. देशपांडे
21वे, 15 मार्च 1959 तळोधी श्री. या. मु. पाठक
22वे, 3 फेब्रुवारी 1960 सावरगावडुकरे श्री. ना. रा. शेंडे
23वे, 29 एप्रिल 1961 नागपूर श्री. अण्णासाहेब खापर्डे
24वे, 30 डिसेंबर 1961 वाशीम श्री. बाळशास्त्री हरदास
25वे, 26 डिसेंबर 1964 पुसद प्रा. वामन कृष्ण चोरघडे
26वे, 17 सप्टेंबर 1966 काटोल डॉ. अ. ना. देशपांडे
27वे, 25 नोव्हेंबर 1967 वर्धा श्री. पु. भा. भावे
28वे, 14 फेब्रुवारी 1969 आर्वी श्री. शंकरराव सुरडकर
29वे, 25 डिसेंबर 1970 वणी श्री. पांडुरंग श्रावण गोरे
30वे, 19 नोव्हेंबर 1972 सोमनाथ श्री. विश्राम बेडेकर
31वे, 8 मार्च 1975 उमरखेड प्रा. शरच्चंद्र टोंगो
32वे, 6 फेब्रुवारी 1976 अचलपूर डॉ. मधुकर आष्टीकर
33वे, 4 जून 1978 भंडारा प्राचार्य राम शेवाळकर
34वे, 22 ऑक्टोबर 1983 वरोरा डॉ. गंगाधर पानतावणे
35वे, 25 फेब्रुवारी 1984 मेहकर श्री. ना. घ. देशपांडे
36वे, 20 ऑक्टोबर 1984 अहेरी श्रीमती गीता साने
37वे, 24 ऑक्टोबर 1985 घाटंजी प्रा. मधुकर केचे
38वे, 25 एप्रिल 1986 बुलडाणा डॉ. द. भि. कुळकर्णी
39वे, 26 डिसेंबर 1987 गडचिरोली श्री. सुरेश भट
40वे, 31 मार्च 1989 पुसद डॉ. उषा देशमुख
41वे, 31 मार्च 1990 चंद्रपूर प्रा. मो. दा. देशमुख
42वे, 8 फेब्रुवारी 1991 अकोला श्री. द. ग. गोडसे
43वे, 26 ऑक्टोबर 1991 लाखनी डॉ. भाऊ मांडवकर
44वे, 10 जानेवारी 1992 मूल श्री. उद्धव शेळके
45वे, 28 नोव्हेंबर 1993 कारंजा (लाड) प्रा. विठ्ठल वाघ
46वे, 4 मार्च 1994 वरूड डॉ. सुरेश डोळके
47वे, 7 जानेवारी 1995 आंभोरा श्री. मनोहर तल्हार
48वे, 9 फेब्रुवारी 1996 दर्यापूर डॉ. श्रीधर शनवारे
49वे, 7 नोव्हेंबर 1997 यवतमाळ श्री. बाबा. मोहोड
50वे, 15 जानेवारी 1999 नागपूर श्री. राजेंद्र बनहट्टी
51वे, 11 फेब्रुवारी 2000 उमरखेड मारोती चितमपल्ली
52वे, 3 फेब्रुवारी 2001 धामणगांव (रेल्वे) प्रा. प्रभा गणोरकर
53वे, 1 फेब्रुवारी 2002 नागपूर डॉ. मधुकर वाकोडे
54वे, 12 डिसेंबर 2003 लाखनी श्री. वामन निंबाळकर
55वे, 21 जानेवारी 2005 आकोट प्रा. वसंत आबाजी डहाके
56वे, 2 नोव्हेंबर 2007 नरखेड नामदेव चं. कांबळे
57वे, 8 फेब्रुवारी 2008 मलकापूर डॉ. आशा सावदेकर
58वे, 10 डिसेंबर 2008 धानोरा बाबाराव मुसळे
59वे, 4 डिसेंबर 2009 चंद्रपूर न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी
60वे, 28 जानेवारी 2011 वर्धा डॉ. ज्योती लांजेवार
61वे, 24 डिसेंबर 2011 वाशीम प्रा. नारायण कुळकर्णी-कवठेकर
62वे, 7 डिसेंबर 2012 गोंदिया डॉ. किशोर सानप
63वे 21 फेब्रुवारी २०१३ आर्णी श्री. शंकर बडे
64वे 12 डिसेंबर 2014 तळोधी (बाळापूर) डॉ. अक्षयकुमार काळे
65वे 29 जानेवारी 2016 चंद्रपूर डॉ. सदानंद देशमुख
66वे 9 जानेवारी 2018 वणी डॉ. शिरीष गोपाळ देशपांडे
67 वे 29-30 ऑक्टोबर 2021 हिंगणा डॉ. म. रा. जोशी
६८ १६, १७, १८ डिसेंबर २०२२ चंद्रपूर वि. स. जोग

विदर्भात भरणारी आणखी काही साहित्य संमेलनेसंपादन करा

अंकुर साहित्य संमेलनसंपादन करा

हे संमेलन अंकुर साहित्य संघ भरवतो. विदर्भाबाहेर खानदेशातही अंकुर साहित्य संमेलने झालेली अहेत. या संघाने भरवलेले ४७वे अंकुर साहित्य संमेलन २३-१-२०११ रोजी अकोट (जिल्हा अकोला) येथे झाले. संमेलनाध्यक्ष डॉ.शंकर राऊत होते. पूर्वीच्या आणि नंतरच्या संमेलनांसाठी अंकुर साहित्य संमेलन हा लेख पहा.

वऱ्हाडी साहित्य संमेलनसंपादन करा

अखिल भारतीय वऱ्हाडी साहित्य संमेलन (आयोजक - अखिल भारतीय वऱ्हाडी साहित्य मंच)

 • पहिले संमेलन  दिनांक  29 एप्रील 2018 स्थळ पार्थसारथी शुक्ल मंगल कार्यालय अकोला

संमेलनाचे अध्यक्ष - मा. पुष्पराज गावंडे, स्वागताध्यक्ष  मा.ऊमेश मसने, उद्घाटक मा.प्रकाश पोहरे, प्रमुख पावने मा.तुकाराम बिरकड, मा.श्रीकांतदादा पीसे , मा.शिरीषभाऊ धोत्रे , मा.सुरेश पाचकवडे, मा.अशोक पटोकार

 • दुसरे संमेलन   2 व 3 जून 2019, मराठा मंगल कार्यालय, अकोला संमेलनाचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे स्वागताध्यक्ष डॉ.धनंजय दातार, उद्घाटक विठ्ठल वाघ, प्रमुख पावने  हर्षवर्धन देशमुख, डॉ.रणजीत सपकाळ, संदीप भारंबे, डॉ. श्रीकांत तिडके, मा.ऋषिकेश पोहरे , डॉ.मोना चिमोटे, दिनकर दाभाडे, सौ. वंदना दातार, सौ. साधना पोहरे, पुष्पराज गावंडे, श्याम ठक, चित्रपट अभिनेता भारत गणेशपुरे, आणि अभिनेता अमीत्रियान पाटील
 •   तिसरे संमेलन 4 जाने. 2020,  संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती . संमेलनाचे अध्यक्ष नरेंद्र इंगळे, स्वागताध्यक्ष डॉ.मुरलीधर चांदेकर (कुलगुरू, सं.गा.अम.विद्यापीठ अमरावती ), उद्घाटक  मधुकर वाकोडे, प्रमुख पावने - शिरीष धोत्रे , संदिप भारंबे, सौ.अनुराधा धामोडे, पुष्पराज गावंडे , प्रा.सदाशिव शेळके, डाॅ.मोना चिमोटे, श्याम ठक, डॉ.राजेश जयपुरकर
 • नियोजित चौथे संमेलन डिसेंबर २०२२ संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा डॉ राजेश मिरगे, स्वागताध्यक्ष विनायक भारंबे, उद्घाटक : ना. राजेंद्र शिंगणे (मंत्री महाराष्ट्र राज्य) कार्याध्यक्ष नितीन वरणकार, प्रतापराव जाधव खासदार, आकाश फुंडकर, शकुंतला बुच नगराध्यक्ष शेगाव, पुष्पराज गावंडे, प्रकाश पोहरे

१३वे कामगार साहित्य संमेलन, अमरावती, २०-२१ जानेवारी २००६

हे संमेलन प्रतिभा साहित्य संघ ही संस्था भरवते. असले संमेलन अकोट(जिल्हा अकोला) येथे १३-१-२०११ला भरले होते.

 • झाडीपट्टी साहित्य संमेलन:
 • १ले : रेंगेपार(कोहळी)(तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा);१९ जानेवारी १९९२ रोजी रेंगेपार (कोहळी) या गावी झाडीबोली साहित्य मंडळाच्या ध्वजाखाली पहिले झाडीबोली साहित्य संमेलन झाले.
 • ?वे : सेंदूरवाफा; १९९५ संमेलनाध्यक्ष कै.प्रा.द.सा.बोरकर

आजतागायत (इ.स.२०१२) शासकीय मदतीशिवाय झाडीबोली साहित्य मंडळाने अठरा साहित्य संमेलने घेतली आहेत.

पद्मगंध साहित्य संमेलन
प्रज्ञासूर्य साहित्य संमेलन
बहुजन साहित्य संमेलन
 • १ले :
 • २रे : वरुड(जिल्हा अमरावती); २४-२५ फेब्रुवारी १९९६; संमेलनाध्यक्ष प्रा.या.बा. वडस्कर
बाल साहित्य संमेलन
 • बालसाहित्य संमेलन, नागपूर. हे मुलांनी मुलांसाठी भरवलेले संमेलन होते.
 • विदर्भ साहित्य संघाचे बालसाहित्य संमेलन, बुलढाणा.
 • रतन टाटा ट्रस्टचे बालविविधा संमेलन, नागपूर
बुलढाणा जिल्हा साहित्य संमेलन
 • बुलढाणा, ३-१-२०१०, संमेलनाध्यक्ष ज.ह. खरात
महात्मा फुले साहित्य संमेलन
 • २रे : अमरावती; २६-५-२०१२; संमेलनाध्यक्ष प्रा.अरविंद माळी
विदर्भ साहित्य संघाचे राज्यस्तरीय लेखिका संमेलन
 • ?वे : नागपूर, ३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर २०१३, संमेलनाध्यक्षा कवयित्री नीरजा
विदर्भ युवक संमेलन
राज्यस्तरीय स्त्रीशक्ती साहित्य संमेलन

?वे : चंद्रपूर, २०/२१ एप्रिल २०१३, संमेलनाध्यक्षा डॉ. प्रतिमा इंगोले

हेही पहासंपादन करा

 1. ^ "संमेलने". vssnagpur.org. ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पाहिले.