विकिपीडिया:साचे यादी

विकिपीडियावरील नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या साच्यांची यादी

संपादन

विकिपीडियावर संवाद साधताना विविध साचे वापरता येतात. काही साचे हे केवळ विशिष्ट लेखांतच वापरता येतात. उदा. शहर साचे केवळ शहरांवरील लेखांत वापरता येतील इतरत्र नाही. पण काही साचे अनेक वेळा वापरले जातात. त्याची माहिती व ते केव्हा वापरावेत खाली दिली आहे.

कसा वापरावा कधी वापरावा कसा प्रकट होतो
{{helpme}} विशेषत: नवोदीतांसाठी उपयुक्त. कुठल्याही प्रकारची मदत हवी असल्यास आपल्या चर्चापानावर हा संदेश वापरावा, इतर संपादक स्वत: आपल्याशी संपर्क साधतील

मला मदत हवी आहे!

मदतकर्त्यांना सुचना: आपण मदत केल्यावर हा संदेश काढून टाकावा

{{विस्तार}} एखाद्या लेखाचा विस्तार करण्याची विनंती करण्यासाठी
{{वाद}}, {{वादग्रस्त लेख}} एखाद्या लेखाच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल अथवा माहितीच्या योग्यतेबद्दल शंका असेल तेव्हा


{{काम चालू}} आपण एखाद्या लेखावर काम करत आहोत हे वाचकांना व इतर संपादकांना दर्शविण्यासाठी


{{पुनर्लेखन}} एखाद्या लेखात महत्त्वाचे बदल/ पुनर्लेखन केल्यावर इतरांचे अभिप्राय मिळवण्याकरीता
{{जाणकार}} जाणकारांची मदत मिळवण्याकरीता
{{पानकाढा}}, {{पान काढायची विनंती}}, {{पान काढायची सूचना}} विकिपीडियावरील लेख/ पान काढण्याची विनंती करण्यासाठी
{{npov}}, {{नि:पक्ष}}, {{दृष्टिकोन}}, {{निःपक्षपाती दृष्टिकोन}}, {{निःपक्षपाती दृष्टिकोन-विभाग}} एखाद्या लेखाच्या/विभागाच्या नि:पक्षपातीपणा बद्दल शंका असल्यास वापरावा.
{{बदल}} लेखांत चुका (अशुद्धदलेखन, चुकीचे शीर्षक/मजकूर) आढळल्यास व महत्त्वाचे बदल सुचवण्यासाठी. {{पानकाढा}} प्रमाणे हा साचा पान काढण्याविषयी सांगत नाही
{{सूचना}} सूचना संदेशाकरीता

सूचना: येथे तुमची सूचना दिसेल


{{वर्ग}} लेखाचे वर्गीकरण करण्याची विनंती करण्यासाठी
{{हा लेख}} एकाच नावाच्या संबंधित/नावासारखे अनेक लेख असले तर नि:संदिग्धीकरणाकरीत उदा-मालवणी
 
{{स्रोत}} आपल्या संपादनाला स्रोत/संदर्भ पुरवण्याकरिता. येथे इतर घटक/variables देखील स्पष्ट करावे लागतात "[{{{पत्ता}}} {{{म}}}]", {{{प्र}}}
{{welcome}} नव्या सदस्याचे स्वागत करण्यासाठी साच्याचे प्रकटीकरण मोठे आहे
{{fasthelp}} अनामिक anonymous सदस्याचे स्वागत व सहकार्य करण्यासाठी साच्याचे प्रकटीकरण मोठे आहे
{{संदर्भ हवा}} एखाद्या माहितीबद्दल/वाक्याबद्दल आपल्याला शंका वाटत असेल तर संदर्भाची मागणी करण्यासाठी [ संदर्भ हवा ]
{{मराठी शब्द सुचवा}} एखाद्या शब्दाबद्दल/वाक्यातील चपखल मराठी शब्दाकरिता आपल्याला शंका वाटत असेल तर चपखल शब्दाची मागणी/विनंती करण्यासाठी [मराठी शब्द सुचवा]