विकिपीडिया:काय लिहू


शिक्षण महिना: ५ सप्टेंबर (राष्ट्रीय) शिक्षक दिन ते ५ ऑक्टोबर (जागतीक) शिक्षक दिन:

 •  आपणास हे आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करते माहिती आहेत ? यांच्या बद्दल अधिक माहिती लिहा.
 •  मधुसूदन विष्णू कौंडिण्य  •  युसुफखान महंमदखान पठाण  •  प्रल्हाद ईरबाजी सोनकांबळे  •  रावसाहेब रंगराव बोराडे  •  बाबाराव मुसळे  •  पंडितराव तात्याराव देशपांडे  •  मदन हजेरी  •  सुधीर नरहर रसाळ  •  दत्तात्रेय भिकाजी कुलकर्णी
 •  आपणास हे आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करते माहिती आहेत पण वरच्या यादीत नाहीत ? किमान दोन परिच्छेद माहिती लिहा.


विकिपीडिया वस्तुनिष्ठ माहितीचा ज्ञानकोश आहे. विकिपीडियावरील लेखांचा उद्देश विभूती पुजा नाही. माहिती असल्यास संदर्भा सहीत साक्षेपी टिकाही नमुद करा. पण उद्देश बदनामी करण्याचाही ठेऊ नका. माहितीची वस्तुनिष्ठता जपण्यात प्रत्येकाने काळजी आणि सहकार्य दिले पाहीजे

 

 


विकिपीडियात काय लिहू?

विकिपीडिया:प्रकल्प

अपेक्षित लेखांची यादी (मराठी परिपेक्ष)
मुखपृष्ठ सदर लेख |उदयोन्मुख लेख| वाचकांना हवे असलेले लेख| महाराष्ट्र| मराठी

अपेक्षित लेखांची यादी (आंतरभाषीय परिपेक्ष)
भाषांतर प्रकल्प | तातडीने हवे असलेले अनुवाद | अनुवादात सुधारणा हवे असलेले लेख| अनुवाद हवे असलेले लेख

अपूर्ण लेख विकास
मजकुर तातडीने हवे असलेले लेख|वाढवून हवे असलेले लेख|संपादन कालावधी|पाहिजे असलेले लेख|साचे|प्रकल्प

प्रगती (चर्चा)
लेख पुर्नस्थापना विनंत्या | नवागतांसाठी मदतकेंद्र

धोरणे व मार्गदर्शक तत्त्वे
शैली मार्गदर्शक| संदर्भीकरण| उल्लेखनीयता| लेख तपासणी आणि सुधारणा|वगळण्याविषयीचे धोरण

विकिपीडिया मदत मुख्यालय (साहाय्य)