या वर्गात काहीच मजकूर नसलेले लेख आहेत, त्यात सुमारे २००-२५० शब्द (२०-२५ वाक्ये किंवा २ ते २.५ किलो बाइट्स) एवढा मजकूर टाकल्यास, या विकिची आशयघनता वाढण्यास मदत होईल.

उपवर्ग

एकूण २ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील २ उपवर्ग आहेत.

"रिकामी पाने" वर्गातील लेख

एकूण २,९३७ पैकी खालील २०० पाने या वर्गात आहेत.

(मागील पान) (पुढील पान)

(मागील पान) (पुढील पान)