वायुदेव हे हिंदू देव आहे.हनुमान यांना पवनपुत्र म्हटले आहे.पवनचा अर्थ वायु होय.गॅस पदार्थांच्या चार मूलभूत अवस्थापैकी एक आहे.एक शुद्ध वायू स्वतंत्र अणूंचा बनलेला असू शकतो (उदा. निऑनसारखा उदात्त गॅस), मूलभूत रेणू एका प्रकारच्या अणूपासून बनविलेले असतात(उदा. ऑक्सिजन),किंवा विविध अणूंनी बनविलेले संयुग रेणू (उदा. कार्बन डाय ऑक्साईड).मिश्रावायू जसेकी, हवा ही निरनिराळ्या शुद्ध वायूंचे मिश्रण असते.द्रव आणि घन पदार्थांपासून वायूचे वेगळेपण म्हणजे प्रत्येक वायू कणांचे पृथक्करण.हे पृथक्करण सामान्यत: एक रंगहीन वायू मानवी निरीक्षकास अदृश्य बनवते.विद्युत आणि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्राच्या उपस्थितीत गॅस कणांचे परस्परसंवाद नगण्य मानले जातात,जसे की स्थिर वेग सदिश दर्शवितात.

बऱ्याच वायूंचे थेट निरीक्षण करणे अवघड आहे म्हणून,चार भौतिक गुणधर्मांच्या वापराद्वारे त्यांचे वर्णन केले जाते जसेकी,दाब,घनफळ, कणांची संख्या आणि तापमान.

हे सुद्धा पहा संपादन