Commons-emblem-notice.svg
हा लेख/हे पान अवर्गीकृत आहे.
कृपया या लेखाचे/पानाचे वर्गीकरण करण्यास मदत करा जेणेकरून हा लेख/हे पान संबंधित विषयाच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होईल. वर्गीकरणानंतर हा संदेश काढून टाकावा अशी विनंती करण्यात येते.


···ṡ{{विस्त भौतिकशास्त्रानुसार दाब म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या क्षेत्रावर त्या क्षेत्राच्या प्रतलाला काटकोन करून देण्यात आलेले [[बल दाब म्हणजे एकक क्षेत्रफळाच्या प्रस्ट्भागावर ल्

[[वर्ग:ऊष्मगतिकी [[वर्ग:भौतिकशास्त्र