आदर्श वायु समीकरण (इंग्रजीत Ideal gas law) या समीकरणाने हवेत अथवा वायूचे वजन अथ्वा वस्तूमान मोजता येते. या साठी किमान वायूचा दाब व तापमान माहिती असणे गरजेचे आहे.

समीकरण खालिलप्रमाणे आहे.

जिथे

म्हणजे वायूचा दाब,( Pressure )
वायूचे आकारमान, (Volume)
वायूतील मोलची संख्या, ( याला मॉलिक्युलर वेटने गुणल्यास वायूचे वजन काढता येते)
वैश्विक वायु एकक,
तापमान केल्विन मध्ये

वैश्विक वायु एककाच्या 'R'च्या किमती खालील प्रमाणे आहे.

R  8.314472 J·mol−1·K−1
8.314472 m3·Pa·K−1·mol−1
8.314472 kPa·L·mol−1·K−1
0.08205746 L·atm·K−1·mol−1
62.36367 mmHg·K−1·mol−1
10.73159 ft3·psi·°R−1·lb-mol−1
53.34 ft·lbf·°R−1·lbm−1 (for air)