लामार्क (१ ऑगस्ट, इ.स. १७४४ - १८ डिसेंबर, इ.स. १८२९) यांनी जीवशास्त्राचे संशोधन केले. सजीवांचे न वापरलेले अवयव झडतात असा विचार मांडला.

लामार्क