मुख्य मेनू उघडा

व्याख्यासंपादन करा

निसर्गातील सजीवांचा अभ्यास करणारी विज्ञानाची शाखा. यात अगदि सुक्श्म जिवापासुन ते मोठ़या जिवांचा अभ्यास केला जातो.

जैविक आणि जैविक समुदाय बर्याच वेळा नियमितपणे भौगोलिक ग्रँडियन्ट्ससह अक्षांश, उन्नयन, अलगाव आणि निवासस्थान क्षेत्रानुसार बदलतात. फायटोग्जोग्राफी म्हणजे जीवशास्त्रातील शाखा ज्या वनस्पतींचे वितरण अभ्यास करते. प्राणीसंग्रहालय हे प्राणी आहेत जनावरांचे वितरण अभ्यास.

जीवशास्त्र या विषयात पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचा शास्त्रीय अभ्यास केला जातो.

संपादन करा