फ्रान्सचे राजतंत्र

फ्रान्सचे राजतंत्र हे एक युरोपातील बलाढ्य साम्राज्य होते.[ संदर्भ हवा ]