लाओ ही आग्नेय आशियामधील लाओस देशाची राष्ट्रभाषा आहे.

लाओ
ພາສາລາວ
स्थानिक वापर लाओस, थायलंड
प्रदेश आग्नेय आशिया
लोकसंख्या ५० लाख
लिपी लाओ
अधिकृत दर्जा
प्रशासकीय वापर लाओस ध्वज लाओस
भाषा संकेत
ISO ६३९-१ lo
ISO ६३९-२ lao
ISO ६३९-३ lao (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)

हे सुद्धा पहा

संपादन