माळी

(माळी समाज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

माळी ही भारतात आढळून येणारी एक व्यावसायिक जात आहे. हा समाज पारंपरिकपणे मळे लावणारा किंवा मळेवाला म्हणून काम करत होता. माळी समाजात अनेक पोटजाती आहेत. माळी उत्तर भारतात, पूर्व भारतात तसेच नेपाळमध्ये, महाराष्ट्रात आणि तराई प्रदेशात आढळतात. महाराष्ट्रामध्ये माळी जात ही इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात येते. माळी समाज हा मुखत्वे शेती करणारा कुणबी समाजाशी साम्य असलेला समाज आहे. काही ठिकाणी हा समाज बलुतेदार आहे तर काही ठिकाणी अलुतेदार आहे. सर्व माळी उपजातींचा मूळ उगम, संस्कृती, इतिहास किंवा सामाजिक स्थितीत समानता नसते. राजस्थानचा राजपूत माळी हा राजपूत यांच्यातील गट आहे आणि १८९१ च्या मारवार राज्यातील जनगणना अहवालातील राजपूत उपवर्गाच्या अंतर्गत समाविष्ट होते.

पश्चिम भारतातील माळी (इ.स. १८५५ – १८६२)

इतिहास आणि मूळ -

माळी जात ही एक क्षत्रिय जात आहे. लोक क्षत्रिय मूळचे सूर्यवंशी क्षत्रिय आहेत आणि त्यातील काही चंद्रवंशी क्षत्रिय मूळचे आहेत.

पर्शियन, युनानी, मुघल आक्रमणकर्त्यांच्या हल्ल्यानंतर मालवा(अवन्ति-विदिशा) इत्यादी अनेक राज्यांचे पतन झाल्यावर क्षत्रियांनी त्यांअवन्तिच्या धर्माचा आणि स्त्रियांचा सन्मान वाचवण्यासाठी जमीन सोडली. ते भारतीय उपमहाद्वीपच्या इतर भागांमध्ये पसरले आणि त्यांनी कृषी व्यवसाय सुरू केला.

माळी हे क्षत्रिय आहेत राजा सागर-सागरवंशी क्षत्रिय माळीच्या सूर्यवंशी क्षत्रिय कुळाचे, कुशवाह क्षत्रिय -कुशा श्रीरामाचा मोठा मुलगा, शूरसैनी क्षत्रिय- शत्रुघ्नचा मुलगा आणि नंतरची अनेक राज्ये.

उगमसंपादन करा

हे लोक शेती व्यवसाय करणारे असल्यामुळे फुले, फळे, भाज्या, कांदा, ऊस, हळद, जिरे इत्यादी बागायती पिके काढणे हा माळी समाजाचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यांच्यात फुलमाळी, अद्यप्रभू, अद्यशेटी, बावणे, हळदे, जिरे, काच, कडू, क्षीरसागर, लिंगायत, पदे, उंडे आदि तेरा पोटभेद आहेत. मात्र यात प्रामुख्याने फुलमाळी, हळदे, जिरे, काच माळी यांची संख्या जास्त आहे.

  • '''फुलमाळी''' हे फुलेमळे पिकवणे व विकणे हा व्यवसाय करणारे असून, त्यांनाच सावतामाळी असेही म्हणतात. या समाजातील लोक आपल्या पागोट्याला फुलांचा गुच्छा लावत नाहीत. तसेच चप्पल बुटांवर फुलांची नक्षी काढत नाहीत.
  • लिंगायतमाळी हे लोक गळ्यात लिंग धारण करतात, शिवउपासक असुन मांसाहारी जेवण करत नाहीत.
  • जिरेमाळी हे जिरे पिकवीत असत. राजा सगर-सगरवंशी क्षत्रिय माळीच्या सूर्यवंशी क्षत्रिय कुळाचे, कुशवाह क्षत्रिय -कुशा श्रीरामाचा मोठा मुलगा, शूरसैनी क्षत्रिय- शत्रुघ्नचा मुलगा आणि नंतरची अनेक राज्ये. म्हणुन त्याना सगरवंशी म्हणून पन ओळखल्या जाते.भगवान राम के पूर्वज

इक्ष्वाकु वंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी।

  • हळदेमाळी हे हळद पिकवीत असत.
  • मराठामाळी- मराठा माळी हे कुणबी असावेत, पुढे धंद्यावरून वेगळी जात बनली.
  • क्षत्रियमाळी- क्षात्रधर्म या ग्रंथात क्षत्रिय माळी समाजाबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. उत्तर भारतात मालव, मोहेल, यादव, सोळंकी, चव्हाण, पवार, वाघेला, ही मुळे मराठा व राजपूत यांच्या कुळगोत्रातील जमाती असून परकीय आक्रमणामुळे देशोधडीला लागले. अन्य प्रांतात जाऊन त्यांनी मळा किंवा शेती काम करावयास सुरुवात केली म्हणून त्यांना माळी असे संबोधण्यात येऊ लागले.

त्यातून 'क्षत्रिय माळी' ही माळी समाजाची पोटजात मानली जाऊ लागली. याशिवाय त्यांच्यात राजपूत माळी, सैनी माळी, पोटभेद पडले. सर्व माळी क्षत्रियांचे गोत्र आणि आडनावे आणि वंश हे राजपूतांचे आणि मराठय़ाचे एक असल्याने शहाण्णव कुळात त्यांची आडनावे आहेत. क्षत्रिय माळी समाजाचे पोटभेद असे,- सैनी, श्रीमाळी, वीरमाळी, करमाळी, गंधमाळी, मालव, मालो, माला, काछी, दासी, दोसी, सागर, आहार, अहरी, अंध, अंदी , मैना कहार, खईरा, वाघीलवाल आदि.

बहुतांश माळी समाज आजही हा शेतीविषयक व्यवसाय करत आहे.

पौराणिक आख्यायिकासंपादन करा

नवखंड पुष्कराज मध्ये भगवान ब्रम्हदेवचे मंदिर आहे,त्या ठिकाणी महायज्ञाचे आयोजन केले होते, तेथे ३३ कोटी देव व शंकर आणि पार्वतीसुद्धा बसले होते. महादेवाने आपल्या अंगाचा मळ काढला व यज्ञात टाकला यज्ञातून तेजस्वी पुरुष निर्माण झाला. त्या पुरुषाचे तेज सूर्याप्रमाणे होते, व त्याच्या हातामध्ये पांढरे फूल होते. त्याचे तेज पाहून देवलोक घाबरले. नारद मुनींनी विचारले की हा तेजस्वी पुरुष कोण आहे ? तर भगवान ब्रह्मदेवांनी महादेवांना विचारले,की हा तेजस्वी पुरुष कोण ? तेव्हा महादेवांनी सांगितले की, माझ्या मळापासून तयार झालेला हा पुरुष सदैव हातामध्ये पांढरे फूल घेऊन माळी समाजात जन्म घेईल. तेव्हापासून माळी समाजाची उत्पत्ती झाली. माळी हा शब्द माला (संस्कृत)या शब्दापासून बनला आहे.

माळी समाजातील पोट जाती व इतिहाससंपादन करा

महाराष्ट्रातील माळी समाज हा कोणत्याही एका शाखेच्या नसून अनेक पोटजाती आणि शाखा, पोटशाखा यांचा समावेश त्यात आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने फुलमाळी, क्षत्रिय माळी, वनमाळी, पानमाळी, डांगमाळी, हळदीमाळी, जिरेमाळी, गासेमाळी, काशी माळी, काचमाळी, कोसरे माळी, मरार माळी, पहाड माळी, लोणार माळी, पंचकळसी, चौकळशी, आगारी माळी, लिंगायत माळी आदि पोट जाती व शाखा आढळतात.

मराठा माळी-मराठा माळी हे कुणबी असावेत, पुढे धंद्यावरून वेगळी जात बनली. त्यांच्यात फुलमाळी, अद्यप्रभू, अद्यशेटी, बावणे, हळदे, जिरे, काच, कडू, क्षीरसागर, लिंगायत, पदे, उंडे आदि तेरा पोटभेद आहेत. मात्र यात प्रामुख्याने फुलमाळी, हळदे, जिरे, काच माळी यांची संख्या जास्त आहे. माळी समाज समानतेचा संदेश देतो आणि उच्च आणि नीच असा भेद करत नाही.

फुलमाळी हे फुलांचा व्यवसाय करणारे असून, त्यांनाच सावतामाळी असेही म्हणतात. या समाजातील लोक आपल्या पागोट्याला फुलांचा गुच्छा लावत नाहीत. तसेच चप्पल बुटांवर फुलांची नक्षी काढत नाहीत. जिरे माळी हे जिरे पिकवीत तर हळदे माळी हे हळद पिकवीत. त्यांना त्यानुसार पोटजातीचे नाव मिळाले असावे, असे म्हटले जाते. फुले, फळे, भाज्या, ऊस, हळद, जिरे आदि बागायती पिके काढणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे.

क्षत्रिय माळी- क्षात्रधर्म या ग्रंथात क्षत्रिय माळी समाजाबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. उत्तर भारतात मालव, मोहेल, यादव, सोळंकी, चव्हाण, पवार, वाघेला, ही मुळे मराठा व राजपूत यांच्या कुळगोत्रातील जमात असून परकीय आक्रमणामुळे देशोधडीला लागले. अन्य प्रांतात जाऊन त्यांनी मळा किंवा शेती काम करावयास सुरुवात केली म्हणून त्यांना माळी असे संबोधण्यात येऊ लागले. त्यातून 'क्षत्रिय माळी' ही माळी समाजाची पोटजात मानली जाऊ लागली. याशिवाय त्यांच्यात राजपूत माळी, सैनी माळी, माशीमाळी, काशीमाळी, जिरेमाळी, हळदी माळी आदि पोटभेद पडले. सर्व माळी क्षत्रियांची गोत्रे आणि आडनावे आणि वंश हे राजपूतांचे आणि मराठय़ाचे एक असल्याने शहाण्णव कुळात त्यांची आडनावे आहेत.

क्षत्रिय माळी समाजाचे पोटभेद असे. सैनी, श्रीमाळी, वीरमाळी, करमाळी, गंधमाळी, मालव, मालो, माला, काछी, दासी, दोसी, बागवान, राऊत, सागर, आहार, अहरी, अंध, अंदी , मैना कहार, खईरा, वाघीलवाल आदि.

सैनी माळी समाजसंपादन करा

१९३० च्या दशकात जेव्हा भारत ब्रिटिश राजवटीखाली होता, तेव्हा राजस्थानच्या क्षत्रिय माळी समुदायाने आणि इतर उत्तर भारतीय माळी लोकांनी उपनाम सैनी स्वीकारले.

माळी समाजातील प्रसिद्ध व्यक्तीसंपादन करा

माळी समाजातील काही जिल्हानिहाय आडनावेसंपादन करा

माळी समाजाची जिल्हा निहाय आडनाव यामध्ये प्रामुख्याने आढळली जाणारी नावे आहेत . माळी समाजाची वंशावळ लिहणारे भाट काही वर्षांच्या अंतराने महाराष्ट्रात येतात. आणि वंशावळ लिहितात .खालील यादीत काही आडनावे नसतील.उपलब्ध स्रोतांवरून ही नावे घेतली आहेत.

नाशिकसंपादन करा

अंतरे, आहेर, उगले, उबाळे, एनडाइत, कचरे, कमोद, कमोदकर, कांबळे, काठे, काश्मिरे, कुटे, कुलधार, कोठुळे, खसाळे, खैरनार, खैरे, खोडे, गवळी, गांगुर्डे, गाडेकर, गायकवाड, गायखे, गीते, चाफेकर, चौरे, जंजाळे, जगझाप, जगताप, जाधव, जेजुरकर, झगडे, तांबे, ताजने, ताठे, तिडके, तिसगे, तुपे, थालकर, थोरात, धनवटे, नवगिरे, नवले, नाईक, निकम, निफाडे, पगार, पडोळे, पाचोरे, पाटील, पुंड, पुणेकर, पैठणकर, फरांदे, फुलारे, बच्छाव, बटवाल, बनकर, बागुल, बोराडे, भंदुरे, भडके, भांबरे, भालेराव, भुजबळ, मंडलिक, महाजन, महाजन , मालकर, माळी, मिठे, मेहेत्रे, मोकल, मोटकरी, मोहन, मौले, म्हैसे, रहाणे, राउत, रानमाळी, रासकर, लोखंडे, लोणारे, वझरे, वनमाळी, वाघ, वाघचौरे, वायकांडे, विधाते, वेरुळे, वेलजाळी, शिंदे, शेरताठे, शेलार, शेवकर, शेवाळे, साळवे, साळुंके, सुरसे, सूर्यवंशी, सोनवणे, हराळे, हिवाळे

अहमदनगरसंपादन करा

अनप, अनारसे, अभंग, आंबेकर, आखाडे, आगरकर, आनंदकर, आळेकर, इत्ते, इनामके, उकंडे, एटक, औटी, कन्हेरकर, करंडे, कांदे, काळोखे, कानडे, कुलंगे, कोथिम्बिरे, क्षीरसागर, खरपुडे, खराडे, खामकर, खेडकर, खेतमाळीस, गडगे, गडालकर, गरुडकर, गाडीलकर, गाडेकर, गायकवाड, गिरमे, गुल्दगड, गोंधळे, गोरे, घोडेकर, घोलप, चाकणे, चिपाडे, चेडे, चौधरी, चौरे, जगताप, जयकर, जांभूळकर, जाधव, जाम्भे, जेजुरकर, झगडे, झोके, झोडगे, टेंभे, ठाणगे, डाके, तरटे, ताजने, ताठे, दरवडे, दळवी, दातरंगे, देंडगे, धाडगे, धोंडे, नन्नावरे, नवले, नाईकवाडी, नागरे, पंधाडे, पडळकर, पडोळे, पवार, पांढरकर, पांढरे, पानधडे, पुंड, फरांदे, फुलमाळी, फुलसुंदर, बढे, बनकर, बनसुडे, बहिर्याडे, बागडे, बारावकर, बेल्हेकर, बोडखे, बोरावके, बोरुडे, बोलगे, भरीतकर, भुजबळ, मंडलिक, महाजन, मालकर, माळी, मुळे, मेमाणे, मेहेत्रे, मोटे, मोरे, म्हस्के, रसाळ, राउत, रायकर, रासकर, लेंडकर, लोंढे, लोखंडे, वऱ्हाडे, वाघ, विधाते, व्यवहारे, शिंदे, शिरसाठ, शेंडगे, शेंडे, शेलार, सजन, ससाणे, साबळे, साळुंके, सुडके, सुपेकर, सुरसे, सूर्यवंशी, हजारे, हराळे, हिरवे, हिरे, हुमे, होले

नागपूरसंपादन करा

कुटे, कुबाडे, केने, केवते, कोल्हे, गांजरे, गोरडे, घोळशे, चरपे, चांदुरकर, चांदोरे, चिमोटे, चौधरी, जम्बुलकर, डोंगरे, दहीकर, धाडसे, नावडे, निकाजु, परोपते, पवार, पाचघरे, फुसे, बनकर, बर्डे, बारस्कर, बिरे, बोडके, मगरे, मसुरकर, महाजन, मानेकर, माळी, येवले, राउत, लांडगे, लाखे, वहेकर, वाकडे, वाघ, वानखडे, वानखडे, वाळके, वैद्य, श्रीखंडे, हजारे, हराळे

पुणेसंपादन करा

अणेराव, अनारसे, अभंग, आगरकर, आदलिंगे, आरु, आल्हाट, इनामके, ऊगले, करपे, कर्णे, काठोळे, कादबाने, कापरे, काळे, कावळे, कुडके, कुदळे, कुरळे, केदारी, केळकर, कोद्रे, कोल्हे, खरात, गदादे, गरुडे, गायकवाड, गिरमे, गुंजकर, गोंधळे, गोरे, चवरे, चिचाटे, चिपाडे, जगताप, जमदाडे, जयकर, जांबूकर, जाधव, जावलीकर, झगडे, झुरंग, टकले, टिकोरे, टिळेकर, डांगमाळी, डोके, तळेकर, ताम्हाणे, दप्तरे, दळवी, दुधाळ, धसाडे, धाडगे, धामधेरे, नंदे, ननावरे, नवले, नाळे, नेवसे, पडोळे, परंडवाल, पाबळ, पिंगळे, पिसे, पैठणकर, फडरे, फरांदे, फुलसुंदर, फुलारी, फुले, बटवाल, बधे, बनकर, बाणेकर, बिडवाई, बिरदवडे, बिर्दावडे, बिर्मल, बुरडे, बोरकर, बोराटे, बोरावके, भडके, भास्कर, भुजबळ, भोंग, भोंगळे, भोगले, मंडलिक, मते, माडोकार, माळी, म्हेेेत्रे, यादव, राऊत, रायकर, रासकर, लग्गड, लडकत, लांडगे, लावले, लाहवे, लाहुडकार, लेंडघर, लोखंडे, लोणकर, वचकल, वढणे, वाघ, वाघमारे, वाघोले, वाडकर, वाये, वाव्हळ, विधाते, व्यवहारे, शिंदे, शिवरकर, शेंडे, शेवकरी, शेवते, ससाणे, सातव, साळुंखे, सुरडकार, हराळे, हिंगणे, हिवरकर, होले

जालनासंपादन करा

आंबेकर, कदम(रेवगाव), काळे, केरकळ, खरात, खान्देभारद, खालसे, खैरे, गते, गाढवे, गालाबे, गिरम, गोरे, घायाळ, घोलप, चिंचाने, चौधरी, जईद, जवंजाळ, जाधव, झरेकर, झोरे, टीलेकर, ठाकरे, तिडके, देवकर, धानुरे, पडोळे, पवार, पाचफुले, पाटील, पौलबुद्धे, बनकर, बोरकर, मगर, माळोदे, मेहेत्रे, मोठे, मोहिते, राउत, राऊत, लांडगे, वाघ, वाघमारे, वानखेडे, विधाते, शिंगणे, शिंदे, शेरकर, शेवाळे, सपकाळ, साबळे, हरकल, हराळे

हिंगोलीसंपादन करा

अनखुळे, आराडे, कदम, काठोळे, काळे, गवळी, गोबाडे, गोरे, घोडके, चोपनेपाटिल, जावळे, टोन्पे, डाके, डुकरे, ढोले, देशमुख, धामणकर, धामणे, नाईकनवरे, नागुलकर, पडोळे, पांडव, पांगसे, पायघन, पारीस्कर, पुंड, पोपळघट, बोराडे, भडके, भोने, मत्ते, राऊत, लहाबर , लाड, वाठ, वाशिमकर, सारंग, सोनवणे, सोनुने, हराळे

सातारासंपादन करा

अभंग, काळोखे, कुदळे, कोरे, क्षीरसागर, गवळी, गोरे, घनवट, जमदाडे, जाधव, टिळेकर, डांगरे, तांबे, ताटे, तोडकर, दगडे, धोकटे, ननावरे, नवले, नाळे, पडोळे, पांढरे, पाटील, फरांदे, बंकर, बनसोडे, बोराटे, भुजबळ, माळी, यादव, राउत, रासकर, शिंदे, शेंडे, हराळे, होवाळ

बुलडाणासंपादन करा

आगळे, आढाव, आसोलकार, इंगळे, इरतकर, उगले, उमरकर, काठोळे, कानडे, काळे, खरात, खंडागळे, खंडारे, गडे, गणोरकर, गवांदे, गिऱ्हे, घोलप, चंदनशिव, चांगाडे, चावरे, चावळे, चिंचोलकार, चोपडे, जढाळ, जवळकार, जाधव, झाडे, डांगे, डोईफोडे, ढोरे, ढोले, तडस, तानकर, तायडे, तोंपे, दांडगे, देशमाने, धामणकार, नागुलकर, नावकर, निमकर्डे, पडोळे, पार्कीस्कर, पुंड, पेटकर, पैघन, पोटदुखे, पोपळघात, फुलझाडे, बंडे, बगाडे, बहादरे, बाईसकार, बोंबटकार, बोराडे, बोऱ्हाडे, भड, भराड, भोणे, भोपळे, मसने, महाजन, मारोडकार, मोरे, राऊत, राखोंडे, लाड, लोखंडे, वाघमारे, वाथ, वानखडे, वानखेडे, वानेरे, वावगे, शिरसागर, शेगोकार, सपकाळ, सोनटके, सोनुने, हराळे

जळगावसंपादन करा

अहिरराव, इंगळे, करस्कार, क्षीरसागर, खैरनार, गावले, घोंगडे, चौधरी, जाधव, झाल्टे, तायडे, थोरात, देवरे, देशमुख, निकम, नेरकर, पडोळे, पाटील, बच्छाव, बनकर, बागुल, बाविस्कर, बिरारी, भडांगे, भामरे, महाजन, महाले, मोरे, राउत, रोकडे, वानखेडे, वारुळे, सूर्यवंशी, सोनावणे, हराळे

बीडसंपादन करा

अरसुडे, कडू, काळे, कुदाळे, गणगे, गवळी, गायकवाड, गोरे, गोर्माळी, जमदाडे, जाधव, जिरे, झीरमाळे, डाके, तुपे, दुधाळ, धवळे, धोंडे, धोडे, पडोळे, फुल्झाल्के, बनकर, मणेरी, माळी, यादव, राउत, रावसे, लगड, लोखंडे, वाघुले, वाडे, शिंदे, शेलार, सत्त्वधर, सिंगारे, हराळे, नाईक

धुळेसंपादन करा

खैरनार, जगदाळे, जाधव, देवरे, पडोळे, बागुल, महाजन, महाले, माळी, वाघ, सोनावणे, सौंदाणे, हजारे, हराळे

अमरावतीसंपादन करा

अकार्ते, अम्बाडकर, आगलावे, आमले, कडू, कविटकर, कांडलकर, काळे, कुंभारखाने, कुब‌ळे, कोरड, खसाळे, खेरडे, गणोरकर, गहुकार, गाने, गोंगे, गोरडे, गोल्हर, घाटोळ, चर्जन, चांदोरे, जावरकर, जुनघरे, जेवाडे, झाडे, टवलारे, तिखे, धनोकार, नाथे, नानोटे, निकाजु, निमकर, पडोळे, पवार, पाटि, पेटकर, पोटदुखे, फुटाणे, बकाले, बनसोड, बेलसरे, बेलोकार, बोबडे, भगत, भुयार, भोयर, मडघे, मालखेडे, मेंधे, मेहरे, राउत, रोठेकर, लंगळे, लोखंडे, वहेकर, वांगे, वासनकर, हराळे, हाडोळे, होले

यवतमाळसंपादन करा

इंगळे, कथले, कुंभारखाने, गोल्हर, घावडे, चरडे, चिंचोरकर, जावरकर, जिचकार, दिवाणे, धनोकर, धोबे, नल्हे, नाकतोडे, पुसदकर, पोटदुखे, भंगे, संदे, सरडे, हराळे

वर्धासंपादन करा

काळे, खसाळे, खेरडे, गोंगे, गोरे, जांभळे, तीखे, थेटे, बोबडे, मेहत्रे, राउत, वाके, हराळे

सांगलीसंपादन करा

अडसूळ, इरळे, कोरे, खोबरे, चौगुले, जाधव, तोडकर, दुर्गाडे, पडोळे, पिसे, फडथरे, फुले, बनकर, बनसोडे, बरगाले, बालटे, भडके, मंडले, माईनकर, मानकर, माळी, मेंढे, मोतुगडे, म्हेत्रे, येवारे, राउत, लांडगे, लिंगे, लोखंडे, वांडरे, वाघमारे, शिवणकर, सागर, हराळे

अकोलासंपादन करा

आमले, कानडे, गणगणे, गवांदे, गोंगे, चंदनशिव, चावळे, चिंचोळकर, चिपडे, चोपड, जढाळ, डांगे, डोईफोडे, ढोरे, ढोले, ढोणे, तोंपे, धनोकार, नागुलकर, नावकार, पार्कीस्कर, पुंड, पेटकर, पैघन, पोपळ्घात, बिलबिले, बुंदे, बोचरे, बोऱ्हाडे, भड, भुस्कुटे, भोणे, मसने, माडोकार, मासोदकार, लाहुडकार, लोखंडे, वाठ, वाढोकार, वानखेडे, शेवाळकर, हराळे, हाडोळे, हुशे, हुसे

औरंगाबादसंपादन करा

आंतरकर, आजगर, कातबणे, काळे, कुदळे, गहाळ, गान्हार, गायकवाड, गोरे, जावळे, जाधव, जेजुरकर, जैवळ, ठाणगे, ढवळे, ढोके, ताजणे, तारव, तिडके, थोरात, दिलवाले, देवकर, धोंडे, नवले, पडोळे, पवार, पुंड, पेरकर, पैठणे, फुलसुंदर, बनकर, भडके, भालेराव, भुजबळ, भुमकर, मैंद, राऊत, रामकर, वाघ, वाघचौरे, वानखेडे, शिँदे, शिनगारे, शिरसाठ, सागर, सोणवणे, हराळे, हाजारे, हेकडे

वाशीमसंपादन करा

अढाउ, अढाऊ, अम्बाडकर, आंबेकर, आकोलकर, आखरे, आघाडे, आमले, इंगळे, इंगोले, उडाखे, उमाळे, कडू, कणेर, कथिलकर, कळसकर, कविटकर, कांडलकर, काटोलकर, काळपांडे, काळे, कुले, कोरडे, खटाळे, खडसे, खरबडे, खरासे, खलोकार, खेरडे, खोडस्कर, गणगणे, गणोरकर, गवळी, गांजरे, गाभणे, गिऱ्हे, गोरडे, घाटे, घोडे, चतुरकर, चरपे, चर्जन, चिमोटे, चौधरी, जठाळे, जसापुरे, जाधव, जामोदकर, जुनघरे, झगडे, झाडे, टवलारे, टेम्भारे, ठोंबरे, डेहनकर, डोंगरे, ढोक, ढोकणे, ढोले, तडस, तायडे, दहीकर, दाते, देशमुख, धनोकार, धर्माळे, धाकुलकर, धाडसे, नवलकर, नवले, नागापुरे, नाथे, नानोटे, नार्सिंगकार, निमकर, पडोळे, पवार, पाटील, पेठकर, पोहनकर, बगाडे, बनकर., बनसोड, बम्बळकर, बानाईत, बिर्हे, बुरनासे, बेलसरे, बोबडे, बोळाखे, बोळे, भगत, भड, भडके, भभूतकर, भुयार, भूस्कडे, भोगे, भोजने, भोपळे, भोयर, मडघे, मांडवकर, मांडवगणे, मानकर, मारोडकर, मेंढे, मेहरे, मोरे, रडके, राऊत, राखोंडे, राजनकर, लेकुरवाळे, लोखंडे, वांगे, वाकेकर, वाघमारे, वाडोकर, वानखडे, वालोकार, वावगे, वाशिम्कार, वैराळे, व्यवहारे, शाहाकार, श्यामसुंदर, सदाफळे, सरडे, सातव, सुंदरकर, सोनूने, हराळे, हाडोळे, होले

लातूरसंपादन करा

क्षीरसागर, खडके, खडबडे, गोरे, चाम्भार्गे, जगताप, फुलसुंदर, फूटाने, बुरबुरे, माने, माळी, म्हेत्रे, राऊत, लोखंडे, वाघमारे, शिंदे, हराळे

कोल्हापूरसंपादन करा

उमाळे, कर्णकर, कळसकर, गिऱ्हे, चौगुले, डोंगरे, देशमुख, धोंडे, नागापुरे, पवार, पाटील, बत्तीसे, बाचकर, मानकर, माळी, म्हेत्रे, वैराळे, व्यवहारे, सूर्यवंशी, हराळे, हिवरे

नंदुरबारसंपादन करा

कर्णकर, देवरे, पवार, पिंपरे, बत्तीसे, मगरे, महाजन, माळी, राणे, लोखंडे, शेंडे, सागर, सूर्यवंशी, सोनुने, हराळे, हिवरे

रायगडसंपादन करा

अपराध, कंटक, कवळे, गुरव, घरत, टेकाळकर, ठाकूर, थळकर, नाईक, पराड, पाटील, बेडेकर, भगत, भायदे, मळेकर, मसाल, माळी, म्हात्रे, राऊत, राऊळ, राणे, रानवडे, रायकर, वर्तक, वार्डे, वाळंज, विरकुड, हराळे

परभणीसंपादन करा

ईखे, गायकवाड, गिराम, गोरे, चपाटे, चौके, जावळे, बुलबुले, बोरकर, रासवे, वाघमारे, वीरकर, सतवधर, समि़द्रे, सातव, हराळे, हारकळ

उस्मानाबादसंपादन करा

क्षीरसागर, खडके, खडबडे, गोरे, चाम्भार्गे, जगताप, फुलसुंदर, फूटाने, बुरबुरे, माळी, माने, म्हेत्रे, राऊत, लोखंडे, वाघमारे, शिंदे, हराळे

संदर्भसंपादन करा