मथुरा लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.
(मथुरा (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मथुरा हा भारत देशाच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील ८० पैकी एक लोकसभा मतदारसंघ आहे

खासदार

संपादन
लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७
दुसरी लोकसभा १९५७-६२
तिसरी लोकसभा १९६२-६७
चौथी लोकसभा १९६७-७१
पाचवी लोकसभा १९७१-७७
सहावी लोकसभा १९७७-८०
सातवी लोकसभा १९८०-८४
आठवी लोकसभा १९८४-८९
नववी लोकसभा १९८९-९१
दहावी लोकसभा १९९१-९६
अकरावी लोकसभा १९९६-९८
बारावी लोकसभा १९९८-९९
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४
चौदावी लोकसभा २००४-२००९
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ हेमा मालिनी भारतीय जनता पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-२०२४ हेमा मालिनी भारतीय जनता पक्ष
अठरावी लोकसभा २०२४-

हे सुद्धा पहा

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन
  • "भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर मथुरा लोकसभा मतदारसंघ निवडणुकांतील इ.स. १९७७ पासूनच्या निवडणुकांचे पक्षनिहाय मतदानाच्या टक्केवारीचे तुलनात्मक विश्लेषण" (इंग्रजी भाषेत). २० जुलै २०१३ रोजी पाहिले.