भुवनेश्वर लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.
(भुवनेश्वर (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भुवनेश्वर हा ओडिशा राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ आहे

खासदार संपादन

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ पंडित लिंगराज मिश्र काँग्रेस
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ नृसिंह चरण सुमंतसिंहार काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ राजा पी.सी. देव भांज काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ चिंतामणी पाणिग्रही काँग्रेस
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ चिंतामणी पाणिग्रही काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० शिवाजी पटनाईक भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी)
सातवी लोकसभा १९८०-८४ चिंतामणी पाणिग्रही काँग्रेस
आठवी लोकसभा १९८४-८९ चिंतामणी पाणिग्रही काँग्रेस
नववी लोकसभा १९८९-९१ शिवाजी पटनाईक भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी)
दहावी लोकसभा १९९१-९६ शिवाजी पटनाईक भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी)
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ सौम्य रंजन पटनाईक प्रसन्न कुमार पटासनी
बारावी लोकसभा १९९८-९९ बिजू जनता दल प्रसन्न कुमार पटासनी
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ बिजू जनता दल प्रसन्न कुमार पटासनी
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ बिजू जनता दल प्रसन्न कुमार पटासनी
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ बिजू जनता दल प्रसन्न कुमार पटासनी
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ बिजू जनता दल प्रसन्न कुमार पटासनी
सतरावी लोकसभा २०१९-

हे सुद्धा पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन