शिक्षक दिन

(भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक दिन या पानावरून पुनर्निर्देशित)