फ्रान्स-प्रशिया युद्ध

फ्रान्स-प्रशिया युद्ध

दिनांक १९ जुलै, इ.स. १८७०१० मे, इ.स. १८७१
स्थान फ्रान्सप्रशियाचे राजतंत्र
परिणती प्रशियाचा विजय
प्रादेशिक बदल जर्मन साम्राज्याची स्थापना
युद्धमान पक्ष
फ्रान्स दुसरे फ्रेंच साम्राज्य (४ सप्टेंबर १८७० पर्यंत) जर्मन साम्राज्य उत्तर जर्मन संघ

बाडेन
बायर्न
व्युर्टेंबर्ग

सेनापती
फ्रान्स नेपोलियन तिसरा विल्हेल्म पहिला
ओटो फॉन बिस्मार्क
सैन्यबळ
४,९२,५८५ ३,००,०००
बळी आणि नुकसान
१,३८,८१७ २८,२०८

फ्रान्स-प्रशिया युद्ध हे इ.स.च्या १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात घडलेले युरोपामधील एक प्रमुख युद्ध होते. हे युद्ध प्रामुख्याने फ्रान्सप्रशियाचे राजतंत्र ह्या राष्ट्रांदरम्यान १९ जुलै, इ.स. १८७० ते १० मे, इ.स. १८७१ ह्या कालावधीदरम्यान लढले गेले. ह्या युद्धामधील स्पष्ट विजयाने अनेक जर्मन राष्ट्रांचे एकत्रीकरण घडून आले व सम्राट विल्हेल्म पहिला ह्याच्या नेतृत्वाखाली जर्मन साम्राज्याची निर्मिती झाली.

बाह्य दुवे

संपादन