प्रोटेस्टंट पंथ

प्रोटेस्टन्ट हा ख्रिश्चन धर्मातील एक पंथ आहे. याचा उदय १६ व्या शतकात झाला होता.

प्रोटेस्टंट (Protestant) ही ख्रिश्चन धर्मामधील एक शाखा आहे. १६व्या शतकातील प्रोटेस्टंट सुधारणेमुळे प्रोटेस्टंट धर्म वाढीस लागला. रोमन कॅथलिक चर्चमधील अनेक चुका प्रोटेस्टंट धर्मामध्ये सुधारण्यात आल्याचे अनुयायांचे मत आहे.

प्रोटेस्टंट चर्चच्या एका स्तंभावर कोरलेली मार्टिन ल्युथरजॉन केल्व्हिन ह्यांची शिल्पे
जगाच्या नकाशावर प्रोटेस्टंट बहुसांख्यिक देश

मार्टिन ल्युथरने १५१७ साली जर्मनीमध्ये सुधारणा चळवळीस सुरुवात केली. फ्रान्समध्ये जॉन केल्व्हिन, स्वित्झर्लंडमध्ये हल्डरिश झ्विंग्ली इत्यादी सुधारकांनी प्रोटेस्टंटचा प्रसार केला. हळूहळू हा धर्म युरोपभर पसरला. सध्या जगात अंदाजे ८० कोटी प्रोटेस्टंट धर्मीय (एकूण ख्रिश्चनांच्या ४० टक्के) आहेत. अमेरिका, नेदरलँड्स, स्कॅंडिनेव्हियामधील सर्व देश, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी अनेक प्रमुख देशांमध्ये प्रोटेस्टंट धर्मीय लोकांची संख्या कॅथलिक धर्मीयांपेक्षा अधिक आहे.

जर्मनीच्या उल्म शहरामधील एक प्रोटेस्टंट चर्च