पर्वतरांग

अनेक भौगोलिकदृष्ट्या संबंधित पर्वत असलेले भौगोलिक क्षेत्र

पर्वतरांग हा एकसारखे अनेक पर्वत अथवा डोंगर असलेला एक भौगोलिक प्रदेश आहे. पर्वतरांगेमध्ये भूगर्भशास्त्रानुसार समान गुणधर्म असलेले पर्वत असतात.

हिमालय ही जगातील सर्वात उंच पर्वतरांग आहे.
आन्देस ही जगातील सर्वात लांब पर्वतरांग आहे.

जगातील सर्वात उंच पर्वतरांगा आशिया खंडामध्ये आहेत.

अमेरिका खंडामधील खालील दोन जगातील सर्वात लांबीच्या पर्वतरांगा आहेत.