दिघा गाव रेल्वे स्थानक

दिघा गाव हे नवी मुंबई शहराच्या दिघा नोडमधील एक रेल्वे स्थानक आहे. हे स्थानक मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या हार्बर मार्गावर स्थित आहे.

दिघा गाव

मुंबई उपनगरी रेल्वे स्थानक
स्थानक तपशील
पत्ता दिघा, नवी मुंबई
मार्ग हार्बर
फलाट
इतर माहिती
विद्युतीकरण होय
मालकी रेल्वे मंत्रालय, भारतीय रेल्वे
विभाग मध्य रेल्वे
दिघा गाव
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
ठाणे
मुंबई उपनगरी रेल्वे: ट्रान्सहार्बर उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
ऐरोली
स्थानक क्रमांक: ठाणेपासूनचे अंतर: कि.मी.