डेन्व्हरचे महापौर अमेरिकेतील डेन्व्हर शहराचे मुख्याधिकारी असतात. या पदाची निवड डेन्व्हर शहरातील मतदारांकडून थेट निवडणुकीद्वारे चार वर्षाच्या मुदतीकरता होते. मायकेल हॅन्कॉक हे २०१६मधील महापौर होते.

भूतपूर्व महापौरसंपादन करा

# छायाचित्र नाव मुदत
जॉन सी. मूर १८५९-६१
चार्ल्स ए. कूक १८६१-६३
एमस स्टेक १८६३-६४
हायराम जे. ब्रेंडलिंगर १८६४-६५
जॉर्ज टी. क्लार्क १८६५-६६
मिल्टन डिलानो १८६६-६८
विल्यम एम. क्लेटन १८६८-६९
बॅक्स्टर बी. स्टाइल्स १८६९-७१
जॉन हार्पर १८७१-७२
१० जोसेफ ई. बेट्स १८७२-७३
११ फ्रांसिस एम. केस १८७३-७४
१२ विल्यम जे. बार्कर १८७४-७६
१३ आर.जी. बकिंगहॅम १८७६-७७
१४ बॅक्स्टर बी. स्टाइल्स १८७७-७८
१५ रिचर्ड सोप्रिस १८७८-८१
१६ रॉबर्ट मॉरिस १८८१-८३
१७   जॉन लॉंग रूट १८८३-८५
१८ जोसेफ ई. बेट्स १८८५-८७
१९ विल्यम स्कॉट ली १८८७-१८८९
२० वूल्फ लंडनर १८८९-१८९१
२१ प्लॅट रॉजर्स १८९१-९३
२२ एम.डी. व्हान हॉर्न १८९३-९५
२३ थॉमस एस. मॅकमरी १८९५-९९
२४ हेन्री व्ही. जॉन्सन १८९९-१९०१
२५ रॉबर्ट आर. राइट १९०१-०४
२६   रॉबर्ट डब्ल्यू. स्पियर 1904–1912
२७ हेन्री जे. आरनॉल्ड १९१२-१३
२८ जे.एम. पर्किन्स १९१३-१५
२९ विल्यम एच. शार्पली १९१५-१६
३०   रॉबर्ट डब्ल्यू. स्पियर १९१६-१८
३१ विल्यम फिट्झ रॅंडॉल्फ मिल्स १९१८-१९
३२ ड्युई सी. बेली १९१९-२३
३३ बेंजामिन एफ. स्टेपलटन १९२३-३१
३४ जॉर्ज डी. बेगोल १९३१-३५
३५ बेंजामिन एफ. स्टेपलटन १९३५-४७
३६ जे. क्विग न्यूटन १९४७-५५
३७ विल निकोल्सन १९५५-५९
३८ रिचर्ड बॅटरटन १९५९-६१
३९ टॉम करिगन १९६३-६८
४० विल्यम एच. मॅकनिकोल्स 1968–1983
४१   फेडेरिको पेन्या १९८३-९१
४२ वेलिंग्टन वेब १९९१-२००३
४३   जॉन हिकेनलूपर २१ जुलै, इ.स. २००३ - १२ जानेवारी, इ.स. २०११
४४   बिल व्हिडाल १२ जानेवारी, इ.स. २०११ - १८ जुलै, इ.स. २०११
४५   मायकेल हॅन्कॉक १८ जुलै, इ.स. २०११

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

  • City and County of Denver, History of the Denver Mayor's Office, September 4, 2013 रोजी पाहिले. Lists all 45 mayors and dates of terms, with pictures and biographical sketches.