गुलबर्गा लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या कर्नाटक राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.
(गुलबर्गा (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

खासदारसंपादन करा

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ स्वामी रामानंदतीर्थ काँग्रेस
दुसरी लोकसभा १९५७-६२
तिसरी लोकसभा १९६२-६७
चौथी लोकसभा १९६७-७१
पाचवी लोकसभा १९७१-७७
सहावी लोकसभा १९७७-८०
सातवी लोकसभा १९८०-८४
आठवी लोकसभा १९८४-८९
नववी लोकसभा १९८९-९१
दहावी लोकसभा १९९१-९६
अकरावी लोकसभा १९९६-९८
बारावी लोकसभा १९९८-९९
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४
चौदावी लोकसभा २००४-२००९
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ मल्लिकार्जुन खर्गे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ मल्लिकार्जुन खर्गे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सतरावी लोकसभा २०१९-

हेसुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा