खडुळे हे कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या गगनबावडा तालुक्यातील २८५ हेक्टर क्षेत्राचे गाव आहे.

  ?खडुळे

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ
उंची
२.८५ चौ. किमी
• ६०४.१०८ मी
जवळचे शहर कोल्हापूर
विभाग पुणे
जिल्हा कोल्हापूर
तालुका/के गगनबावडा
लोकसंख्या
घनता
लिंग गुणोत्तर
५१६ (२०११)
• १८१/किमी
९१८ /
भाषा मराठी

भौगोलिक स्थान व लोकसंख्या संपादन

खडुळे हे कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या गगनबावडा तालुक्यातील २८५ हेक्टर क्षेत्राचे गाव असून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गावात ११९ कुटुंबे व एकूण ५१६ लोकसंख्या आहे. ह्याच्या सर्वात जवळचे शहर कोल्हापूर ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. यामध्ये २६९ पुरुष आणि २४७ स्त्रिया आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीचे लोक ४७ आहेत.ह्या गावाचा जनगणनेतील स्थल निर्देशांक ५६७५१७[१] आहे.

साक्षरता संपादन

  • एकूण साक्षर लोकसंख्या: ३०३
  • साक्षर पुरुष लोकसंख्या: १९० (७०.६३%)
  • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: ११३ (४५.७५%)

शैक्षणिक सुविधा संपादन

गावात १ शासकीय पूर्व-प्राथमिक शाळा आहे. गावात १ शासकीय प्राथमिक शाळा आहे.

वैद्यकीय सुविधा (शासकीय) संपादन

उपलब्ध नाही.

पिण्याचे पाणी संपादन

गावात शुद्धीकरण न केलेल्या नळाच्या पाण्याचा पुरवठा आहे.

स्वच्छता संपादन

गावात उघडी गटारव्यवस्था उपलब्ध आहे.

संपर्क व दळणवळण संपादन

गावात पोस्ट ऑफिस उपलब्ध नाही.

बाजार व पतव्यवस्था संपादन

गावात एटीएम उपलब्ध नाही.

आरोग्य संपादन

गावात एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आहे. गावात अंगणवाडी (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आहे. गावात इतर पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आहे.

वीज संपादन

प्रतिदिवस १२ तासांचा वीजपुरवठा घरगुती वापरासाठी व शेतीसाठी उपलब्ध आहे.

जमिनीचा वापर संपादन

खडुळे ह्या गावात जमिनीचा वापर खालीलप्रमाणे होतो (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):

  • बिगरशेती वापरात असलेली जमीन: २
  • ओसाड व लागवडीला अयोग्य जमीन: ४८
  • पिकांखालची जमीन: २३५
  • एकूण कोरडवाहू जमीन: १३
  • एकूण बागायती जमीन: २२२

सिंचन सुविधा संपादन

सिंचनाचे स्रोत खालीलप्रमाणे आहेत (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):

  • इतर: १३


उत्पादन संपादन

खडुळे ह्या गावी पुढील वस्तूंचे उत्पादन होते ( महत्त्वाच्या उतरत्या अनुक्रमाने):


संदर्भ आणि नोंदी संपादन