सिंचन म्हणजे शेतीस, जमिनीस वा एखाद्या ओसाड स्थळास, भूप्रदेशास कृत्रिमरित्या पाणीपुरवठा करण्याचे विज्ञान होय.जेथे पावसाचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा कमी असते वा नगण्य असते तेथे अशी व्यवस्था करण्यात येते,ज्याद्वारे तेथे वनस्पतींची वाढ होऊ शकेल.

न्यु जर्सी येथील एका शेताचे सिंचन होत असतांना
गव्हाचे सिंचन.
शेतीस पाटबंधार्‍याद्वारे सिंचन
Drip Irrigation - ठिबक सिंचन - मुख
ठिबक सिंचनाचे जाळे व त्याचे भाग.
अमेरिकेतील तुषार सिंचन
हलविता येण्याजोगी तुषार सिंचन पद्धती.-ब्रिटन
एक छोट्या स्वरुपातली सिंचन प्रणाली-सुरूवात ते अखेर पावेतो.
केंद्रिय अणीपद्धतीचा (सेंटर पिव्हट)मुख्य भाग.
आसाभोवती फिरणारा तुषार सिंचन संच.

आधुनिक सिंचनाचे प्रकारसंपादन करा


धरणे व कालवेसंपादन करा

पावसाळ्याचे दरम्यान धरणात पाणी साठविल्या जाते व त्याचा वापर मग कालव्याद्वारे शेतीस केला जातो.


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.