कोषटवार दौलतखान विद्यालय, पुसदको.दौ.विद्यालय म्हणजे कोषटवार दौलतखान विद्यालय हे शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुसद द्वारा संचलीत, महाराष्ट्र राज्याच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथील एक प्रसिद्ध विद्यालय अाहे. कोषटवार दौलतखान विद्यालयाची स्थापना ३० जून १९१४ या वर्षी झाली. [१]

इतिहाससंपादन करा

कोषटवार दौलतखान विद्यालयाची स्थापना ३० जून १९१४ या वर्षी ॲंग्लो व्हर्नॅक्यूलर स्कूल या नावाने मोहम्मद रफीउद्दीन यांच्या सराईत(धर्मशाळेत) झाली. दौलतखान पटेल आणि कोषटवार निधी ट्रस्ट यांच्या आर्थीक मदतीने शाळेचा विकासास हातभार लागला आणि १९६४ मध्ये शाळेचे नामकरण "कोषटवार दौलतखान विद्यालय बहूद्देशीय ऊच्च माध्यमीक शाळा" असे केले गेले.

== ==आनंदराव करे

उल्लेखनीय विद्यार्थीसंपादन करा

संलग्न महाविद्यालयसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा