कोश म्हणजे विशिष्ट प्रकारे रचून उपलब्ध करून दिलेला माहितीचा साठा. कोश ह्या शब्दाचा मूळ अर्थ धनाचा साठा, संग्रह असा आहे.कोश म्हणजे एखाद्या चरित्र होय

कोशांचे प्रकार संपादन

महाजालावर उपलब्ध असलेल्या कोशांचे पत्ते संपादन

हे ही पाहा संपादन

मराठीतील कोश