कोबे

जपानच्या हायगो प्रीफेक्चरची राजधानी

कोबे हे जपानमधील एक प्रमुख शहर आहे.

कोबे
कोबे