कृष्णा नदी

कृष्णा
(कृष्णा या पानावरून पुनर्निर्देशित)