कुर्नूल लोकसभा मतदारसंघ

भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ.
(कुर्नूल (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ आहे.

खासदार संपादन

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ वाय.गाडीलिंग गौड प्रजा समाजवादी पक्ष
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ एस.उस्मान अली खान काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ यशोदा रेड्डी काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ वाय.गाडीलिंग गौड स्वातंत्र पक्ष
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ के.कोदण्डा रामी रेड्डी काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० कोटला विजया भास्कर रेड्डी काँग्रेस
सातवी लोकसभा १९८०-८४ कोटला विजया भास्कर रेड्डी काँग्रेस(आय)
आठवी लोकसभा १९८४-८९ इ.अय्यपु रेड्डी तेलुगू देसम पक्ष
नववी लोकसभा १९८९-९१ कोटला विजया भास्कर रेड्डी काँग्रेस(आय)
दहावी लोकसभा १९९१-९६ कोटला विजया भास्कर रेड्डी (१९९१-१९९४)
कोटला जयसुर्या प्रकाश रेड्डी (१९९४-१९९६)
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ कोटला विजया भास्कर रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
बारावी लोकसभा १९९८-९९ कोटला विजया भास्कर रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ कमभालापती इ. कृष्णमुर्ती तेलुगू देसम पक्ष
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ कोटला जयसुर्या प्रकाश रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९
सतरावी लोकसभा २०१९-

निवडणूक निकाल संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन