एरंडोल लोकसभा मतदारसंघ

हा भारताच्या महाराष्ट्रातील एक लोकसभा मतदारसंघ आहे.
(एरंडोल (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

एरंडोल लोकसभा मतदारसंघ हा महाराष्ट्र राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ आहे.

खासदार संपादन

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ - -
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ - -
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ - -
चौथी लोकसभा १९६७-७१ - -
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ - -
सहावी लोकसभा १९७७-८० सोनुसिंह पाटील जनता पक्ष
सातवी लोकसभा १९८०-८४ विजय नवल पाटील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आठवी लोकसभा १९८४-८९ विजय नवल पाटील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
नववी लोकसभा १९८९-९१ उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटील भारतीय जनता पक्ष
दहावी लोकसभा १९९१-९६ विजय नवल पाटील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ अण्णासाहेब पाटील भारतीय जनता पक्ष
बारावी लोकसभा १९९८-९९ अण्णासाहेब पाटील भारतीय जनता पक्ष
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ अण्णासाहेब पाटील भारतीय जनता पक्ष
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ अण्णासाहेब पाटील (२००४ - २००७)
वसंतराव मोरे (२००७ - )
भारतीय जनता पक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९
सतरावी लोकसभा २०१९-

हे सुद्धा पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन