उदवाडा हे भारतातील गुजरात राज्याच्या वलसाड जिल्ह्यामधील एक गाव आहे. पारडी तालुक्यात अरबी समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या या गावात उदवाडा आतश बेहराम हे पारशी धर्माचे तीर्थस्थान आहे.

येथे कोलक नदी समुद्राला मिळते.

हे सुद्धा पहा संपादन