अरुकू (लोकसभा मतदारसंघ)

अरुकू हा भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील २५ लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. २००९ सालच्या पुनर्रचनेदरम्यान निर्माण करण्यात आलेल्या अरुकू मतदारसंघामध्ये विजयनगरम जिल्ह्यातील ३, विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील २, श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील १ व पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील १ असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. अरुकू मतदारसंघ केवळ अनुसूचित जातीमधील उमेदवारांसाठी राखीव आहे.

खासदारसंपादन करा

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७
दुसरी लोकसभा १९५७-६२
तिसरी लोकसभा १९६२-६७
चौथी लोकसभा १९६७-७१
पाचवी लोकसभा १९७१-७७
सहावी लोकसभा १९७७-८०
सातवी लोकसभा १९८०-८४
आठवी लोकसभा १९८४-८९
नववी लोकसभा १९८९-९१
दहावी लोकसभा १९९१-९६
अकरावी लोकसभा १९९६-९८
बारावी लोकसभा १९९८-९९
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४
चौदावी लोकसभा २००४-२००९
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ किशोरचंद्र सूर्यनारायण देव वेरीचेरला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ कोतपल्ली गीता वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-

बाह्य दुवेसंपादन करा