हेन्री वर्ड्‌स्वर्थ लाँगफेलो

अमेरिकन कवी आणि शिक्षक (१८०७-१८८२)
(हेन्री वॅड्सवर्थ लॉंगफेलो या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हेन्री वर्ड्‌स्वर्थ लाँगफेलो (२७ फेब्रुवारी, १८०७ - २४ मार्च, १८८२) हे एक इंग्लिश कवी होते.

हेन्‍री वर्ड्‌स्वर्थ लाँगफेलो