हाइनरिख रोहरर

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

हाइनरिख रोहरर हे शास्त्रज्ञ आहेत.

हाइनरिख रोहरर

हाइनरिख रोहरर
पूर्ण नावहाइनरिख रोहरर
जन्म जून ६, इ.स. १९३३
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र
पुरस्कार भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

जीवन संपादन

हाइनरिख रोहरर (देवनागरी लेखनभेद: हाइनरिश रोहरर ; जर्मन: Heinrich Rohrer ;) (जून ६, इ.स. १९३३ - हयात) हा भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता स्विस भौतिकशास्त्रज्ञ आहे.

संशोधन संपादन

पुरस्कार संपादन

स्कॅनिंग टनेलिंग सूक्ष्मदर्शक नावाच्या सूक्ष्मदर्शक यंत्राची रचना केल्याबद्दल इ.स. १९८६ साली गेर्ड बिनिश याच्या सोबत रोहरराला भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले.

बाह्यदुवे संपादन