महाराणी सावित्रीबाई ह्या छत्रपती शाहू महाराजांच्या पत्नी होत्या. त्या शिंदे घराण्यातील होत्या. त्या निपुत्रीक होत्या.

महाराणी सावित्रीबाई शाहूराजे भोसले
महाराणी
मराठा साम्राज्य
राजधानी सातारा
पूर्ण नाव सावित्रीबाई शाहूराजे भोसले
पदव्या महाराणी
पूर्वाधिकारी महाराणी सकवारबाई (द्वितीय)
पती छत्रपती सम्राट शाहू महाराज
राजघराणे भोसले
चलन होन