छत्रपती शिवाजीराजे भोसलेभोसले हे एक मराठी आडनाव आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे घराणे विशेष परिचीत आहे.भोसले अडनावाची सर्वच घराणी आपले मूळ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्यापर्यंत शोधू शकतात असे नाही.

शब्द व्यूत्पत्तीसंपादन करा

प्रसिद्ध व्यक्तीसंपादन करा

भोसले (राजघराणे)संपादन करा