साचा:Form I/(मुक्त सांस्कृतीक कामांसाठी अनुकुलीत, मराठी अनुवादासहीत)


सदर Form I आणि प्रतिज्ञापत्र meta:Help:Form I & Affidavit (Customised for relinquishment of copyright as per 'free cultural work' definition) आणि meta:Requests for comment/Customised Version of Form I & Affidavit an option available under (Indian) Copyright act 1957 rules येथे सुधारणा सुचवल्या जाण्यासाठी निर्देशीत केले गेले आहे तेथे अथवा मराठी विकिपीडियावर येणाऱ्या सुचनांसाठी हा दस्तएवज अद्ययावत केला जाईल त्या त्या प्रमाणे लागू असेल.

Form I आणि प्रतिज्ञापत्र ( Affidavit मुक्त सांस्कृतीक कामांच्या व्याख्येनुसार प्रताधिकार त्यागासाठी अनुकुलीत)

संपादन
  • 'Form I' कॉपीराईट्स निबंधक, कॉपीराइट कार्यालय यांना उद्देशून आहे; म्हणजे copyrightॲटnic.in ; प्रतिज्ञापत्र (affidavit) भाग भारतीय कॉपीराइट कार्यालय, म्हणजे copyright@nic.in आणि permissions-commons@wikimedia.org येथील OTRS चमू (टीम) या दोन्ही इमेल ॲड्रेसना एकच इमेल एकाच वेळी पाठवता यावे या उद्देशाने बनवला आहे.
  • इमेल पाठवण्यापुर्वी साचामधील लाल अक्षरातील सर्व मार्गदर्शक सुचना (कॉमेंट) वगळल्या आहेतना याची एकदा खात्री करून घ्या.
  • साचा मजकुर लागू असणाऱ्या तुमच्या माहितीने (जसेकी नाव) भरा.
  • कृपया सावधान: हा आंतरजालावर सार्वजनिक दृश्यता असण्याची शक्यता असलेल्या उद्घोषणेचा दस्तएवज आहे, आणि म्हणून निर्णय घेण्यापूर्वी जर, आपण सुयोग्य काळजी घेतली नाहीत तर पूर्ण वैध (खरे) नाव (गोपनीय ठेऊ इच्छित असलेल्या सदस्य खात्यासोबत ओळखले जाण्याची) आणि निवासी पत्ता अधिकृतपणे अथवा अपघाताने आंतरजालावर संबंधीत ऑथॉरिटीकडून उघडकीस येण्याची जोखीम असू शकते का हे तपासून पहा.
FORM I (इंग्रजी मसूदा) अर्ज I (मराठी अनुवाद, संदर्भासाठी)
(Copyright Rules 2013; See rule 4) (कॉपीराइट नियम 2013; नियम 4 पहा)
To,

The registrar of Copyrights
Copyright office,
New Delhi.
Email Address: copyrightॲटnic.in

Sir,
In accordance with section 21 of the copyright act 1957 (14 of 1957) and rule 5 subrule (2) of Copy-Right-Rules-2013, I hereby give notice that, I have given notice of reliqushment of rights, alongwith the work published on one of wikimedia websites namely wikimedia commons/Marathi Wikipedia/ other wikimedia foundation website with effect from date of the notice on the said website or the form I whichever earlier, I do relinquish to the extent specified in enclosed affidavit my rights in the work described in the said affidavit.




Yours faithfully,

Place:

Date:

Signature :


प्रति,

कॉपीराईट्स निबंधक
कॉपीराइट कार्यालय,
नवी दिल्ली.
ई-मेल पत्ता: copyrightॲटnic.in

सर,
कॉपीराइट कायदा 1957 (1957 चा 14 वा कायदा) कलम 21 आणि भारतीय कॉपीराईट-अधिनियम-२०१३ च्या नियम ५ उपनियम २ अनुसार, मी याद्वारे आपणास अधिसूचीत करते/तो की-विकिमिडीया कॉमन्स, मराठी विकिपीडिया, मराठी विकिस्रोत या पैकी एक किंवा विकिमिडीया इतर वेबसाइट्सपैकी अधिक वेबसाइटवरुन प्रकाशित आणि सूचीत - सोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील वर्णन केलेल्या आणि त्यात जेवढे नमुद केले तेवढ्या, माझ्या अधिकारांचा मी त्याग करत आहे, जो प्रताधिकार त्याग नमुद वेबसाईट वरील सूचनेच्या तारखेपासून अथवा फॉर्म I वरील जी तारीख आधी असेल तेव्हापासून लागू असेल.


आपला नम्र,

ठिकाण:

दिनांक:

स्वाक्षरी:

Form of Affidavit referred to above प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात वरील उल्लेखास अनुसरून

संपादन
मथळा मजकूर मथळा मजकूर
I,,............................................................................................,of

( Full name in block letters )
..........................................................................................................
(Name of place of current residance and residance of domicile mandatory)

मी,,............................................................................................,

(ब्लॉक अक्षरे पूर्ण नाव)
...................................................................................................येथील

hereby or याद्वारे किंवा
(address) (पत्ता)
solemnly affirmaition state that -

(1) I am the author of the work described in the statement below;
(2) I am the owner of the copyright in the said work to the extent specified in the said statement; and
(2A) That for the whole work any part there of, I/we affirm that, there is no known other assignement, granted licence nor any contractual obligation, and that there are no other known rights what so ever are reserved other than the below given statement, and that The whole work and every part there of is being made available for relinquishment as the below given statement.
(2B) Here with I/we confirm that, there are no known other copyright holders or owners to the said work nor there are any other inheritors to the work who would claim copyright to any part or the whole work.

Or In case if any other known copyright holder owner is existing then their Form I , Affidavits and statements same as of this are enclosed here with to relinquish the rights in full force, and each of them is listed in this statement below, and if you do not find any other name that would automatically construe you that no other rights realy subsists and the work is ready to relinquish the rights in full force without any ambiguities, and is very much available to be relinquished as per 'Free Cultural Work' definition of http://freedomdefined.org/Definition as expected by wikimedia foundation licensing policy.

(3) I do here by relinquish my rights in the said work to the extent specified in the said statement :

दृढ़तापूर्वक स्पष्ट करतो की -

(1) खालील विधानात वर्णन केलेल्या कामाचा मी लेखक आहे ;
(2) खालील विधानात वर्णन केलेल्या आणि त्यात जेवढे नमुद केले तेवढ्या, कामाचा मी कॉपीराइट मालक आहे; आणि
(3) या (प्रतिज्ञापत्रा)द्वारे, खालील विधानात वर्णन केलेल्या आणि त्यात जेवढे नमुद केले तेवढ्या, माझ्या कामात अधिकारांचा मी त्याग करत आहे :

STATEMENT विधान :
Description of the work:

(a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph, Film, Sound Recording).

  • All Photographs and any other media uploaded by me/us to relinquish rights along with minimum cc-by-sa-4.0 unported-international license and additionaly GFDL and/or Public Domain licenses and/or any such multi licensing which is ok with Wikimedia objectives and Free cultural work definition.

(b) The title of the work, if any;
List of names as given in my upload contribution list uploaded by me/us to relinquish rights along with minimum cc-by-sa-4.0 unported-international license and additionaly GFDL and/or Public Domain licenses and/or any such multi licensing which is ok with Wikimedia objectives and Free cultural work definition. (c) Full name address and nationality of the author;

Indian/ or else mention as the case may be

(d) Language of the work if any;
(e) Name address and nationality of the publisher if any;

Name of Wikimedia Website : Wikimedia commons/ Marathi language wikipedia/ or mention other options along with the URL
URL:

(f) Year of the publication, if any;

(fa) Registration No if document has been registered unders section 45 with copyright office.


(g) Here with confirm no part of this work is assigned to any copyright society what so ever. (h) Reliquishment is international and without any territorial or midium of usage limitations. (i) Reliquishment of the rights subsists in this whole and complete work is for ever for time immemorable (j) Even in cases the work or Reliquishment license is not used by anybody rights are revoked for ever and Reliquishment is irrivocable (k) Neither this nor any other author nor their heirs, none will be entitled for any royalty or any compensation or any damages what so ever in capacity of being original authors, right partners or heirs. (j) If it is adequately proved that the form and affidavit and statement are written by me and published on wikimedia.org websites and affidavit is duly communicated copyright office by email and copied to wikimedia foundation along with a proper reliquisnment notice and license publication according to section 21 and section 30 of Indian Copyright act, process of written signature of section 19 (1) will not apply to this reliquishment. k) This reliqushment is being released under cc-by-sa-4.0 & GFDL or any license of future that will be compatible with objective of Free cultural work without any limitations what so ever. l) I/we are aware that reliqushment of the right is free of any limitations including that the work can be exploited beyond educational or beyond wikimedia projects and even for commercial consideration or can be changed along with derivative licenses as per the objectives of free cultural work and wikimedia foundation.

काम वर्णन:

अ) कामाचा वर्ग (साहित्य, नाटक, संगीत, कला, सिनेमॅटोग्राफी, चित्रपट, ध्वनी रेकॉर्डिंग).
(ब) काम शीर्षक, जर असेल तर;
(क) लेखकाचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि राष्ट्रीयत्व जर असेल तर;
(ड) कामाची भाषा जर असेल तर ;
(ई) प्रकाशक नाव, पत्ता आणि राष्ट्रीयत्व जर असेल तर;
फ) प्रकाशन वर्ष, जर असेल तर;

Type of Work Applicable subtypes Applicable sections
Artistic उदाहरण उदाहरण
Literary उदाहरण उदाहरण
Dramatic उदाहरण उदाहरण
Cinematograph उदाहरण उदाहरण
Film उदाहरण उदाहरण
Musical उदाहरण उदाहरण
Sound Recording उदाहरण उदाहरण