de:Benutzer:Martin-vogel

Murtasa,

Welcome back :-)

अभय नातू 18:21, 27 सप्टेंबर 2006 (UTC)

गौरवसंपादन करा

Murtasa ,

आपल्या मराठी विकिपिडीयावरील योगदानाबद्दल, विशेषतः मराठी भाषाविषयक योगदानाची कदर म्हणून सर्व मराठी विकिपिडीयन्स तर्फे तुम्हाला हे निशाण बहाल करीत आहे.

 
मराठी विकिपिडीयावरील मराठी भाषाविषयक योगदानाबद्दल

क.लो.अ. Mahitgar 02:20, 1 ऑक्टोबर 2006 (UTC)